Annons

Jenny Maria Nilsson:Filosofiskt evangelium för en sekulär andlighet

Martin Hägglund (f. 1976). 
Martin Hägglund (f. 1976).  Foto: Yale University

Hedrar man livet högre genom att sätta sin tilltro till evigheten eller genom att ta förgängligheten på allvar? I sin nya bok pläderar den svenske Yale-professorn Martin Hägglund för skönlitteraturens ”sekulära tro” som en mer önskvärd livsåskådning än liknöjd religiositet.

Under strecket
Publicerad

Något av det mest intressanta som filosofen och litteraturteoretikern Martin Hägglund gör i sin tjocka bok ”This life: Secular faith and spiritual freedom” (Knopf Doubleday) är att han sätter upp ett motsatsförhållande mellan å ena sidan den litteratur som autentiskt förmår gestalta världen och religiös praktik å den andra. Han sätter upp fler motsatsförhållanden, ett mellan religiös praktik och andlighet och ett annat mellan demokrati och kapitalism: religiositet utesluter andlighet och kapitalism demokrati – han menar det just så radikalt. 

Forskningsområdet som Hägglund gjort till sitt (han är professor vid Yale) inbegriper att undersöka religiösa intuitioner och deras konsekvenser via det skrivna ordet, och han resonerar som om en viss typ av litteratur är den sekulära människans bibeltexter. Hägglund använder sig av författare som Karl Ove Knausgård och Marcel Proust men det handlar inte om specifika namn utan vad de åstadkommer med sin fiktion: hedrar våra förgängliga liv genom att beskriva dessa ingående i all sin sårbarhet. Vilket är motsatsen till vad Bibeln vill förmedla: Gud är oss en väldig borg, ett skydd som gör oss osårbara och eviga. 

Annons
Annons
Annons