Jenny Maria Nilsson:Filosofiskt evangelium för en sekulär andlighet

Martin Hägglund (f. 1976). 
Martin Hägglund (f. 1976).  Foto: Yale University

Hedrar man livet högre genom att sätta sin tilltro till evigheten eller genom att ta förgängligheten på allvar? I sin nya bok pläderar den svenske Yale-professorn Martin Hägglund för skönlitteraturens ”sekulära tro” som en mer önskvärd livsåskådning än liknöjd religiositet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Något av det mest intressanta som filosofen och litteraturteoretikern Martin Hägglund gör i sin tjocka bok ”This life: Secular faith and spiritual freedom” (Knopf Doubleday) är att han sätter upp ett motsatsförhållande mellan å ena sidan den litteratur som autentiskt förmår gestalta världen och religiös praktik å den andra. Han sätter upp fler motsatsförhållanden, ett mellan religiös praktik och andlighet och ett annat mellan demokrati och kapitalism: religiositet utesluter andlighet och kapitalism demokrati – han menar det just så radikalt. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons