Carl Rudbeck:Filosoferna fick ge vika för profeterna

Muslimsk filosofi, till stor del byggd på Platons och Aristoteles verk, fick ett abrupt slut på 1400-talet. I två nya böcker granskas det hellenistiska inflytandet samt spänningen mellan tro och vetande och försöken att förena dem.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Ibn rushd (1126-1198), eller Averroes som han kallas i väst, bl a känd för sina kommentarer till Aristoteles.

Ibn rushd (1126-1198), eller Averroes som han kallas i väst, bl a känd för sina kommentarer till Aristoteles.

Annons

Vad finns det för skäl att idag syssla med tusen år gammal filosofi från Nordafrika och Västasien? Är det inte ett ämne som endast kan intressera världsfrånvända kufar? Visst, sådant studium har attraherat många kufar men det hindrar det inte från att vara ett fortfarande kontroversiellt ämne och inte bara det, det har närmast dags- och storpolitiska implikationer som saknas hos medeltidens europeiska skolastiker. Jag tror aldrig att jag i en samtida politisk debatt har hört någon stödja sig på argument som bygger på vad Sankt Anselm hade att andraga i den ena eller andra frågan.

Annons
Annons
Annons