Henrik Sahl Johansson:Filosofen som vågade tänka lyckliga tankar

”A sheer excess of powers” är den första biografin över Frank Ramsey (1903–1930).
”A sheer excess of powers” är den första biografin över Frank Ramsey (1903–1930).

”The Ramsey effect” kallas insikten om att en tanke som man tror är unik redan har uttryckts av Frank Ramsey – fast bättre. Det var också han som efter att ha översatt Ludwig Wittgensteins ”Tractatus” fick den österrikiske filosofen att fundamentalt ompröva sitt sätt att tänka.

Under strecket
Publicerad
Annons

När manuskriptet till Ludwig Wittgensteins filosofiska manifest, ”Tractatus logico-philosophicus”, anlände till Cambridge sommaren 1919 mottogs det med samma lite undrande vördnad som den österrikiske filosofen själv framkallat under sin tid vid universitetet. Wittgensteins beskyddare – filosoferna Bertrand Russell och G E Moore samt ekonomen John Maynard Keynes – var överens om textens genialitet men hade svårt att greppa de mest tekniska passagerna. Russell hade under krigsåren varit oroad för Wittgensteins liv, nu förbyttes hans oro till frågor om själva manuskriptet: vem kunde tänkas ge ut det, och vem skulle stå för den så viktiga översättningen till engelskan?

Efter ett antal refuseringar, mest känt är att universitetets eget förlag tackade nej, fann man slutligen en utgivare. Russell skrev ett förord och boken fick sin Spinoza­klingande titel. Vad gällde översättningen ansåg Moore dock att företaget var så svårt att man helst skulle låta texten ges ut i original. Russell och Keynes delade inte hans pessimism, men insåg att personen som utförde arbetet var tvungen att inte bara vara väl bevandrad inom det tyska språket, utan även kunna greppa Wittgensteins invecklade teoribygge. Det fanns egentligen bara en person som passade in på den beskrivningen, en ung, strålande matematiker som anslutit till universitetet året dessförinnan. Hans namn var Frank Ramsey, och han var blott 18 år fyllda.

Annons
Annons
Annons