Tore Frängsmyr:Filosofen som gjorde helt om

Filosofen Christian Wolff, som 1723 kördes ut ur landet för sin kätterska rationalism, gjorde några år senare hätska utfall mot all form av ateism och fritänkeri. I Sverige bidrog senare en wolffian till att upplysningen aldrig slog rot här.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under 1700-talet var Christian Wolff en mycket uppburen filosof, i dag är han nästan bortglömd. Eftervärlden har i honom sett en osjälvständig anhängare till Leibniz, som närmast bildat en parentes mellan Locke och Kant. Ett sådant anakronistiskt synsätt, vilket således enbart bedömer historien utifrån våra nuvarande kunskaper, är naturligtvis inte hållbart i längden. Den som vill ge en relevant bild av 1700-talets idéliv kan helt enkelt inte ignorera Wolff.
Med anledning av 250-årsminnet av Wolffs död (1754) arrangerades nyligen i Halle en världskongress om hans liv och verk. Ett 60-tal Wolff-forskare från hela världen hade krupit fram ur sina lyor, och de hade mycket att tala om. Wolff var nämligen en osedvanligt produktiv författare och utgav över femtio stora arbeten (många av dem i flera volymer). Han behandlade praktiskt taget alla ämnen, från Gudskunskap och etik till ekonomi och juridik. Vid en kongress av detta slag finns alltid en tendens att förhärliga festföremålet, men de flesta avhöll sig
från hjältebeskrivningar för att i stället diskutera tänkaren Wolffs insatser i samtiden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons