Filosofen som drabbades av kattens blick

Filosofer har sällan intresserat sig för djur, annat än som negativ kontrast till människans förmögenheter. I en föreläsningsserie, som nu publicerats, försökte Jacques Derrida få till stånd en fördjupad förståelse av vår relation till djuren.

Publicerad
Annons

I en föreläsningsserie från 1997 – ”L’animal que donc je suis” (flertydigt och oöversättligt men ordagrant ”Det djur jag alltså är”) – berättar filosofen Jacques Derrida den i ett filosofiskt samanhang tämligen udda anekdoten hur han en morgon överrumplades av skamkänslor då han naken i badrummet fann sig betraktad av sin katt. Detta är dock inte bara en kul anekdot utan pekar på något som vanligen förbises – att djuret kan se tillbaka, att dess blick kan adressera och därigenom framkalla något sådant som skam.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons