Annons

Filosof: Håll huvudet kallt – finns risker med #metoo

Håll huvudet en smula kallt i stormen, skriver professorn Fredrik Svenaeus apropå #metoo, annars är risken stor att splittring och misstro skapas.
Håll huvudet en smula kallt i stormen, skriver professorn Fredrik Svenaeus apropå #metoo, annars är risken stor att splittring och misstro skapas. Foto: Damian Dovarganes/AP och Yvonne Åsell

Vi bör inte blanda ihop maktfullkomlighet i allmänhet med sexuella trakasserier, och heller inte etikettera alla kvinnor som offer och alla män som förövare. Det skriver filosofen och professorn Fredrik Svenaeus med anledning av #metoo-rörelsen.

Under strecket
Publicerad

Metoo kommer att få en välgörande effekt vad gäller sexuella övergrepp och trakasserier i skolan och arbetslivet. Varken kvinnor eller män lär i fortsättningen acceptera att bli utsatta för eller tyst bevittna sådana. Fler kommer att anmäla och chefer kommer inte att slippa undan med att skydda förövarna. Energi läggs nu i många branscher på att informera om hur och till vem man anmäler och sådana ansträngningar kommer att göra Sverige till ett bättre land att leva i. Till det bör läggas att det kan finnas ett stort terapeutiskt värde i att vittna för andra om traumatiska händelser. Obefogade skuldkänslor kan lindras och gamla sår kan helas. Facebook-grupperna för #metoo spelar en viktig roll för att processa olika former av lidande: från det riktigt svåra och livshotande till det mer livsbegränsande och irriterande.

Men det finns också risker med rörelsen och debatten som den bedrivs just nu i Sverige. Många andra har pekat på det problematiska i att oskyldiga döms utan rättegång i nätets folkdomstolar. Vad jag vill sätta fingret på med den här artikeln är något annat: att vi alla – och särskilt journalister och forskare – måste börja ställa frågor om hur många män det rör sig om, i vilka grupper och vad de egentligen i respektive fall har gjort sig skyldiga till i stället för att explicit eller implicit skuldförklara alla män. Det finns en del undersökningar om hur många kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier i olika branscher (nyligen publicerades exempelvis en undersökning om sjuksköterskors utsatthet, se Dagens Medicin 30/11) men de tar sällan hänsyn till de distinktioner som jag snart skall utveckla.

Annons
Annons
Annons