X
Annons
X

Filmvetare vill samla statens arkiv

Slå samman Statens ljud- och bildarkiv med arkiven hos Sveriges television och Svenska filminstitutet. Filmvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet menar att dagens modell försvårar forskningen och vill inrätta ett nytt audiovisuellt arkiv.

Nyligen kom beskedet att regeringen ska genomföra en sammanslagning av Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv, SLBA, för att möta de nya utmaningarna som den tekniska utvecklingen har skapat.

Jan Olsson, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, tror inte att det är rätt väg att gå. Han och professorskollegan och SvD-medarbetaren Astrid Söderbergh Widding har skrivit till Lena Adelsohn Liljeroth och Lars Leijonborg och föreslagit ett nytt audiovisuellt arkiv. Anledningen är att man oroar sig för vilken tyngd film och tv får i den nya myndigheten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X