Annons

Filmen spekulerar i etniska stereotyper

Uppdaterad
Publicerad

Hedersvåldet intar numera en central plats i en berättelse om ”vår” frihet kontra ”deras ofrihet”. Den film (”Kontrollerad, övervakad, bortgift”) som integrationsminister Erik Ullenhag diskuterar (Brännpunkt 23/7) speglar denna berättelse. Därför kritiserade jag filmen, som spekulerar i etniska stereotyper och bygger på dålig kunskap.

När Ullenhag viftar bort kritiken gör han det lätt för sig. Min kritik mot hur det patriarkala våldet beskrivs och bekämpas innebär enligt honom en kritik av själva bekämpandet av patriarkalt våld; därmed ”sviker” jag de drabbade flickorna. Min poäng var tvärtom att många organisationer i Sverige lyckas bistå hotade flickor utan att stigmatisera deras kulturella bakgrund. Min fordran på myndigheter och regering var att de inte borde vara sämre. Men i stället gör de en film som trots sina goda avsikter får rasisterna att nicka instämmande.

Annons
Annons
Annons