Annons
X
Annons
X

Filmbolag överklagar fildelningsbeslut

Flera amerikanska filmbolag överklagar tingsrättens beslut att internetoperatören Portlane inte behöver strypa tillgången till en tracker som misstänks användas till illegal fildelning. En överklagan lämnades strax innan jul in till Svea hovrätt.

Foto: JURTEK HOLZER MONTAGE: SVD

Det var i början av december som Stockholms tingsrätt gick på bredbandsoperatören Portlanes linje och avslog en begäran från flera amerikanska filmbolag att tillgången till trackern ”openbittorrent” skulle stoppas. Bland filmbolagen märks bland annat Columbia Pictures, Disney, Universal och Warner Bros.

Enligt bolagens stämningsansökan erbjuder Portlane bandbredd till trackern, som underlätter fildelning och gör att det lätt går att hitta filer man vill ladda ner. Trackern misstänkts ha ersatt den populära fildelningssajten The Pirate Bays egen tracker och filmbolagen anser att Portlane gör sig skyldig till medverkan till upphovsrättsbrott.

Tingsrätten sade dock nej till begäran och det har nu fått filmbolagen att överklaga beslutet. De vill att Svea hovrätt ger prövningstillstånd och därefter ändrar tingsrättens beslut.

Annons
X

I ansökan skriver man bland annat att Portlane inte gjort tillräckligt för att få stopp på den misstänkt olagliga fildelningen och att ett stort ansvar därför faller på operatören. I ansökan jämför man med en fastighetsägare som inte gör tillräckligt för att stoppa koppleri som bedrivs i hans eller hennes fastighet.

”I brottsbalken anges uttryckligen att en fastighetsägare som upplåter nyttjanderätten till en lägenhet och får kännedom om att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, är skyldig att göra vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra och anses ha främjat gärningarna om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten”, skriver filmbolagen.

Jonas Forzelius, som företräder Portlane, sade efter tingsrättens beslut att bolaget såg positivt på det.

– Vad domstolen säger i det här interimistiska beslutet nu är att om man skulle gå på filmbolagens linje skulle det innebära ett för långtgående ansar för en internetoperatör och det har även varit Portlanes linje, sade han till P3 Nyheter då.

Annons
Annons
X
Foto: JURTEK HOLZER MONTAGE: SVD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X