X
Annons
X

Filmarkivet som Sverige glömde bort

Sensationella fynd i Svenska Filminstitutets arkivsamlingar vittnar om existensen av ett i våra dagar helt bortglömt arkiv, Föreningen Film och Fonogram, som bildades våren 1918 med det uttryckliga syftet att bevara film- och ljudinspelningar för eftervärlden. För­eningens första möte hölls på Grand Hotel i Stockholm den 15 maj 1918, och enligt ett reportage i Filmbladet hade runt 250 personer hörsammat kallelsen till mötet. I inbjudan står bland annat att läsa:

”Undertecknade äro övertygade om, att, även om film- och grammofontekniken framdeles kommer att betydligt förbättras, den redan nu nått en sådan fulländning, att genom dess utnyttjande ett högst viktigt medel vinnes till belysande av gångna tiders liv. Genom att å biograffilm bevara historiska och kulturella händelser samt genom att å grammofonskivor bevara märkliga personers tal, kunna händelser och personer ställas levande för kommande släkten.”

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X