Annons

Fildelning en kulturpolitisk tillgång

Frågan om hur upphovsrätten ska fungera på internet förblir olöst. Samtidigt är nätet huvudarena för en stor del av den kultur som barn och unga konsumerar. Ändå saknas nätperspektivet i Kulturutredningen. Det är en besvikelse, skriver Madeleine Sjöstedt (FP).

Publicerad

Att fildelning och andra former av distribution av såväl fri som upphovsrättsskyddad kultur på internet har etablerat sig som ett vanligt sätt att konsumera kultur i breda samhällsgrupper, är inte i första hand ett juridiskt problem, det är en kulturpolitisk tillgång. Det visar att människors törst efter kultur är mycket större än vad den traditionella kulturmarknaden och kulturpolitiken har kunnat släcka. Förutsättningarna för att skapa en ny grund för kulturpolitiken i Sverige har därför sällan varit bättre.

I Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen är vi i grunden positiva till mycket i utredningen. Målen för politiken behöver moderniseras i grunden. Det offentligas relation till kulturen måste förändras, precis som kulturlivets relation till resten av samhället. Vi lyfter dessutom fram ytterligare ett antal områden som behövs i propositionen.

Annons
Annons
Annons