Annons
X
Annons
X

Fildelarna har slutat bränna cd

Inkomsterna från ersättningen för privatkopiering till musiker, skådespelare och andra artister rasar. De har förlorat nästan 100 miljoner kronor om året. Anledningen är sannolikt att fildelarna har slutat bränna cd-skivor.

[object Object]
Musik och film som laddats ner till datorer bränns inte längre på skivor - och då försvinner artisternas inkomster. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

Förra året rasade betalningarna till artisterna från ersättningen för privatkopiering. Inkasseringen för inspelningsbara cd-skivor och dvd-skivor föll med omkring 30 procent. På två år har ersättningen halverats och artisterna och upphovsmännen har förlorat omkring 100 miljoner kronor i årliga intäkter.

Ett av skälen är med all sannolikhet att all den musik och film som laddats ner till datorer inte längre bränns på skivor. I stället kan filerna användas direkt från datorn eller flyttas över till olika typer av bärbara spelare.

– Vi har ett teknikskifte där skivorna i sig inte är lika intressanta längre. Både fildelare och andra har börjat använda andra tekniker. Man kan lagra på datorns hårddiskar eller på sina telefoner i stället, säger Mattias Åkerlind, vd för Copyswede.

Annons
X

Ersättningen är en lagstadgad avgift på bland annat obrända cd- och dvd-skivor och inspelningsbara hårddiskar. Pengarna samlas in av rättighetsorganisationen Copyswede som fördelar pengar till upphovsmännen.

Intäkterna från inspelningsbara hårddiskar har fortsatt att öka, omkring 10 procent förra året, medan intäkterna från mp3-spelarna minskat något.

– Vi får inte ersättning för hårddiskar eller telefoner i dagsläget. Men lagstiftningen säger att produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering ska man ta ut avgift på. Vi ser ett mönster där vi tycker att privatkopieringen flyttar till externa hårddiskar, usb-minnen och att man använder sina telefoner för att lagra, säger Åkerlind.

Därför vill Copyswede lägga avgifter även på hårddiskar och minneskort för mobiler. Det skulle betyda uppemot en hundralapp till för en mobil med ett minneskort på 32 gigabyte.

Men elektronikbranschen har inget större intresse av att få avgifter på allt fler av sina produkter. Och därför går förhandlingarna trögt, enligt Åkerlind.

– Vi får förmodligen be om hjälp av lagstiftaren och vi har redan stött på justitiedepartementet i den här frågan. Och vi hoppas på en reaktion framåt hösten, säger Åkerlind.

Musiklyssningstjänsten Spotify har numera börjat påverka människors musikvanor. Spotify skulle kunna innebära att färre människor tycker att det är intressant att spara musikfiler. Men ännu ser Åkerlind inga tecken på att Spotify skulle haft någon inverkan på Copyswedes intäkter. Det är heller inte något problem tycker Åkerlind.

– Det är möjligt att mer streaminglyssnande får betydelse framöver. Men om ett minskat behov av att kopiera på det gamla sättet skulle leda till att privatkopieringsersättningen minskar får ju artisterna ändå betalt, men på ett annat sätt. Det är en bra lösning.

Sten Gustafsson/TT
Stockholm TT

Annons
Annons
X

Musik och film som laddats ner till datorer bränns inte längre på skivor - och då försvinner artisternas inkomster.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X