Annons

Filantropi ska uppmuntras

Regeringens förslag om skattereduktion för gåvor är ett välkommet, men alldeles för litet steg i rätt riktning, skriver Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare och professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum.

Publicerad

I regeringens höstbudget ligger ett förslag om skattereduktion för gåvor till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet bland behövande eller med främjande av vetenskaplig forskning. Skattereduktion för sådana gåvor kan ges med 25 procent och får maximalt uppgå till 1500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett gåvobelopp på 6 000 kronor. Mottagarorganisationerna måste vara godkända av Skatteverket. Godkända mottagare är till exempel stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund, universitet eller högskolor. Syftet med reformen är att stärka det civila samhället och att uppmuntra medborgarnas engagemang.

Men två tydliga brister med förslaget är att beloppet är alldeles för lågt och att organisationer verksamma inom kultursfären inte räknas till den godkända mottagarkretsen.

Annons
Annons
Annons