”Fick inte gå för att hon är kvinna”

Marianne Samuelsson fick inte gå för att hon var miljöpartiist, kvinna eller för att hon fattade fel beslut om strandskyddet. Regeringen lämnades inget annat val och genom sitt agerande gör Mats Odell en tydlig markering av hur viktigt lanshövdingsuppdraget är. Detta kan bli en renässans för ämbetet, skriver statsvetare
Nils-Eric Hallström.

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen tvingade till slut Gotlands landshövding Marianne Samuelsson att avgå. Att händelser av detta slag har en djupt mänsklig dimension är en självklarhet. Att däremot påstå att Samuelsson hade fått sitta kvar om hon varit borgerlig är en alltför långsökt slutsats. Avgången berodde inte på att Marianne Samuelsson är miljöpartist och något sådant har inte heller framförts från den politiska oppositionen.

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells beslut att låta Samuelsson lämna sitt uppdrag som landshövding baseras inte heller på hennes beslut att undanta företagaren Max Hansson från strandskyddsreglerna. En minister får inte lägga sig i enskilda myndighetsbeslut och därmed utöva så kallat ministerstyre. Detta är förbjudet enligt svensk grundlag.

Annons
Annons
Annons