Annons

FI: Stabilitetsåtgärder gynnar bankerna

Statens stabilitetsåtgärder, främst i form av garantiprogrammet och stabilitetsfonden, har sannolikt bidragit till att merparten av bankerna har kunnat förkorta löptiden på sin finansiering i högre utsträckning än vad som annars hade varit fallet. Det skriver Finansinspektionen i en rapport om stabilitetsåtgärderna på fredagen.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Detta har inneburit att bankernas totala upplåningskostnader kunnat hållas nere, vilket haft en positiv effekt på bankernas räntenetton under det fjärde kvartalet 2008. Därmed går det inte att utesluta att en del av stabilitetsåtgärderna tillfallit bankerna i form av högre räntenetton och inte till fullo kommit företagen och hushållen till del.

Marginalen mellan bankernas utlåningsräntor till företag och interbankräntan fortsatte att vara hög i januari. Som FI beskrivit i tidigare rapporter beror denna ökade marginal till viss del på högre likviditetskostnader för bankerna. Vår granskning visar dock att även då hänsyn tas till andra faktorer såsom ökat kapitalkrav från finansiärer och högre kreditrisk, kvarstår sedan oktober 2008 en oförklarad ökning av marginalen mellan bankernas utlåningsräntor till företag och interbankräntan.

Annons
Annons
Annons