Annons

FI:s oro: Bankerna dras ned av fastighetsbolag

Foto: Tomas Oneborg

Om fastighetsbolagen får problem drar de med sig bankerna i fallet. Oron är Finansinspektionens som nu arbetar på skärpta krav.

Under strecket
Publicerad

En lång period med stark ekonomisk tillväxt, god tillgång på kapital och låga räntor har inneburit goda tider för fastighetsbolagen. Men nu finns tecken på att utvecklingen kan ta en ny riktning, vilket SvD rapporterat om.

I veckan har flera av fastighetsbolagens aktier pressats på börsen, när investerare oroats över svag eller negativ nettouthyrning.

Finansinspektionen, FI, har ögonen på branschen eftersom den är viktig för den finansiella stabiliteten. Anders Kvist, rådgivare till FI:s generaldirektör Erik Thedéen, menar att problem i sektorn fastighetssektorn i värsta fall kan orsaka betydande kreditförluster i de svenska bankerna.

Under hösten ska myndigheten presentera åtgärder som ställer hårdare krav på bankerna när de lånar ut till just fastighetsbolag.

– Det finns förhöjda risker i den kommersiella fastighetssektorn, säger Anders Kvist, rådgivare till FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Han konstaterar att fastighetssektorn har en god ekonomisk ställning i dag, men trycker på att förutsättningarna kan förändras och då kan hela sektorn få det svårare. Sektorn är sårbar när det gäller konjunktur och framförallt ränteläge.

Annons
Annons

– Vi vet inte vad som händer med räntan. Den kan ändras, inflationen kan ta fart. I ett långt perspektiv kan man inte utesluta att vi får högre räntor igen, säger han och fortsätter:

– Vår uppgift är inte att göra bedömningar om utsikterna de närmaste kvartalen, utan peka på att det inte är självklart att förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, hyresintäkter och räntor alltid är så här bra.

En risk är att fastighetsbolagen bygger nya stora kontor, som senare i en lågkonjunktur inte finns någon efterfrågan på.

– Ofta är det så att nedgångar och problem skapas av att fastighetsbolagen överskattar den framtida efterfrågan på ytor. Nu ser allt bra ut, då är det lätt att dra ut trendpilarna och man tänker att det inte blir några problem att hyra ut när det är klart.

Det är en klar hotbild om det görs.

Problem kan nämligen lätt uppstå om den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen inte upprätthålls.

– Därför är det angeläget att det inte dras igång och produceras för många nya kontor. Det är en klar hotbild om det görs.

Anders Kvist är en av författarna till rapporten ”Den kommersiella fastighetsmarknaden och finansiell stabilitet”. I rapporten står att myndigheten anser att bankerna behöver ha mer kapital för att täcka riskerna i sin fastighetsutlåning.

– Just när det gäller fastighetsbolag har bankerna har för lite kapital. Vi behöver höja kraven på hur mycket kapital som bankerna behöver för att täcka riskerna i utlåningen till fastighetsbolagen. Bankerna är stora kreditgivare för kommersiella fastighetsbolagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons