Annons
X
Annons
X

FI om Söderberg & Partners: ”Dyrt och dåligt”

Pensionskoncernen Söderberg & Partners hävdar att deras fondförvaltning haft en ”extremt bra avkastning”. Finansinspektionen har en annan åsikt.

– Det framstår som ett dyrt fondsparande, säger Erik Lindholm, biträdande chef för Finansinspektionens avdelning för konsumentskyddstillsyn.

SvD granskar Söderberg & Partners
Foto: Linus Sundahl-Djerf

Söderberg & Partners så kallade trygghetsförvaltning är en av den svenska fondbranschens största kassakor. Spararna väntas i år betala över 1 miljard kronor i avgift i fyra olika fonder: Trygghet 75, Trygghet 80, Trygghet 85 och Trygghet 90.

Söderberg & Partners har i en egen utvärdering av över 3 000 fonder hävdat att trygghetsförvaltningen ligger i den absoluta toppen vad gäller avkastning. I ett kundbrev som skickades ut förra veckan som ett svar på SvD:s granskning hävdades att avkastningen i den dyraste av de fyra fonderna, Trygghet 75, de senaste tio åren varit ”extremt bra”.

Söderberg & Partners bedömning får nu mothugg av Finansinspektionen, som utövar tillsyn på den svenska fondmarknaden.

Annons
X

– Det framstår som ett dyrt fondsparande och under de fem år som fonden funnits så framstår det som den utvecklats dåligt, säger Erik Lindholm, biträdande chef för Finansinspektionens avdelning för konsumentskyddstillsyn.

Bakgrunden till Erik Lindholms uttalande är att fonden har en årsavgift på 2,4 procent samt att fondens utveckling de senaste fem åren har varit klart sämre än ett jämförelseindex med samma aktieexponering som fonden.

Lindholm kommenterar också hur Söderberg & Partners har valt att utvärdera sina trygghetsfonder. Bakgrunden är att Trygghet 75 registrerades hos Finansinspektionen först 2011. Den borde därmed inte finnas med i en utvärdering över tio år.

För att komma runt detta, inkluderar man den beräknade värdeutvecklingen i ett förvaltningsuppdrag Söderberg & Partners hade åt ett antal kunder hos SEB från sommaren 2005 (så kallad diskretionär förvaltning). Det tycker Erik Lindholm är tveksamt.

– Jag tycker att det är rimligt att man mäter utvecklingen under den period när fonden har varit registrerad. Det måste anses vara den mest relevanta perioden, det hade jag själv valt som sparare. Och fem år är inte en för kort tid för att utvärdera en fond, säger Lindholm.

Finansinspektionens tillsyn när det gäller fondbolagens informationsgivning omfattar bland annat det som står i fondernas faktablad. Söderberg & Partners är dock mycket sparsmakade med information i fondernas faktablad, information om historik och jämförelseindex återfinns istället i allmänt marknadsföringsmaterial.

Frågor om marknadsföring av fonder hanteras av Konsumentverket men Erik Lindholm vill ändå understryka att det är viktigt att informationen från fondbolaget är enhetlig.

– Det är klart att det är bra om kunden känner igen sig i det material som fondbolaget presenterar. Om det är olika information i fondfaktabladet jämfört med annan information bolaget presenterar är risken att det är svårare för kunden att fatta relevanta beslut om sparprodukten, säger Lindholm.

Annons
Annons
Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X