Annons

”FI-förslag riskerar bromsa byggandet”

Foto: Tomas Oneborg

Förslaget om kraftigt höjda riskvikter för lån till kommersiella fastigheter riskerar att bromsa byggandet av hyresrätter och försämra den finansiella stabiliteten, skriver Hans Lindberg och Johan Hansing, Svenska Bankföreningen.

Under strecket
Publicerad

Hans Lindberg och Johan Hansing.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Svenska banker tillhör Europas mest välkapitaliserade. Svenska kapitaltäckningskrav är upp emot 50 procent högre än grundkraven för banker som är med i Bankunionen. I europeiska bankmyndighetens EBA:s senaste stresstest var det endast de största bankerna i Sverige och en holländsk bank, av alla stora banker i Europa, som vid en allvarlig kris skulle klara att täcka kreditförluster med hjälp av de löpande vinsterna. Detta trots att Sverige fick det tuffaste scenariot.

För att kreditgivningen både ska fungera effektivt och förebygga finansiella obalanser bör bankernas kapitalkrav vara baserade på risk. Riskbaserade kapitalkrav bidrar till att krediter med låg risk blir billigare och att krediter med hög risk blir dyrare. Därmed allokeras kapital på ett effektivt sätt mellan olika typer av investeringar, något som i sin tur både bidrar till högre ekonomisk tillväxt och till att stärka den finansiella stabiliteten.

Annons
Annons
Annons