Fettexplosionen går att motverka

Under strecket
Publicerad
Annons

kolumn | Genetiken
Fetma är mänsklighetens nya gissel. I Sverige är i dag nästan 25 procent av barn och tonåringar överviktiga. Över en miljard människor i världen väger för mycket och siffrorna växer så fort att WHO numera rekommenderar strategier både för svält och övervikt i tredje världen.
Man behöver inte vara Einstein för att se varför vi drabbas just nu.
Receptet, hårdraget låter: Homo sapiens, skapad för ett liv i näringsbrist och med ständig rörelse, sitter numera i bilen, framför teven eller datorn, och äter allt större mängder fet och söt mat.
Men alla blir inte feta av den kuren. Forskarna ser att det är just i familjer med en historia av övervikt som explosionen sker mest dramatiskt. Alltså, där gener finns, drabbar den nya livsstilen mer. Man ser också sociala skillnader. Till exempel tycks invandrarflickor röra sig nästan minst av alla. Barn med teve på rummet väger mer än barn utan, världen över.
Vad kan vi göra?

Vi har ett givet personligt ansvar för att sköta kroppen så gott vi
förmår. Med ökad kunskap och förändrade attityder kommer vi att påverka våra barn. I USA har man redan infört skatter på tomma kalorier, och liknande incitament för vällevnad kommer säkert till oss också.
Men många människor kommer att stå inför en nästintill övermäktig kamp, av rent genetiska skäl. Därför räcker det inte att moralisera. Det räcker heller inte med yoga och fibrer. Grövre kanoner behövs.
Fetma är en komplex sjukdom. Aptit, energiomsättning, hantering av fetter och socker i blodet - allt samspelar med hur vi lever. Hur vi lever påverkas av gamla familjemönster, reklam, individuella val. Aptiten regleras i samma större system i hjärnan som sexualdrift och grad av depression.

Annons
Annons
Annons