Annons
X
Annons
X

Fetma ger kortare liv

De allvarliga hälsoriskerna med övervikt och fetma bekräftas nu definitivt av de hittills tyngst vägande vetenskapliga bevisen. Den största analysen hittills av totalt cirka 900 000 vuxna visar att ökande vikt kan förkorta livet med flera år. Men fortfarande utgör rökning ett större hälsohot.

(uppdaterad)
Klicka på länken nedan för att se hela grafiken!
Klicka på länken nedan för att se hela grafiken! Foto: GRAFIK: SVD

Den bästa vikten är ett BMI (Body Mass Index) mellan 22,5 och 25 – motsvarande cirka 70 kilo för en person som är 170 cm lång. Det medför lägst dödlighet och ger alltså längre liv. All viktuppgång över denna nivå förkortar däremot livet:

• För varje extra 5 i BMI går dödligheten upp med 30 procent där hjärtsjukdomar och slaganfall dominerar.

• Det som kan kallas mer moderat fetma med ett BMI mellan 30–35, och som gäller för cirka en halv miljon svenskar, förkortar livet med mellan två och fyra år.

Annons
X

• Att väga 20-30 kilo för mycket kan betyda tre år kortare liv.

• För extrem fetma, med över 40 i BMI, är minskningen åtta-tio år.

Dessa ovedersägliga siffror om övervikt som hälsorisk presenteras nu av en av världens mest välrenommerade forskargrupper vid universitetet i Oxford i Storbritannien under ledning av den ledande epidemiologen Richard Peto, kanske mest känd och riktligt belönad som envis antirökningsforskare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Oxfordforskarna har sedan flera år utvecklat en metod där de systematiskt samlar in alla studier inom vissa områden för att slå samman dem och göra det som kallas metaanalyser. I detta fall startade gruppen redan 1996 ett samarbete mellan närmare 60 andra forskargrupper i hela världen som genomför och genomfört stora studier av olika hälsorisker, framför allt för hjärtproblem som högt blodtryck och höga blodfetter. Dessa omfattar sammanlagt 894 000 vuxna personer som undersöktes huvudsakligen på 70- och 80-talen och som därefter kunnat följas vad gäller sjukdomar och dödlighet.

  Samtliga deltagare vägdes och mättes och deras BMI fastställde. Det är dessa viktuppgifter som Oxfordgruppen nu kunnat följa och jämföra med dödlighet, det vill säga hur många som dog av deltagarna. Sammanlagt avled 66 000 av dem under en medeluppföljningstid av tolv år.

  Resultatet av de ingående analyserna presenteras i dag på den brittiska medicintidskriften The Lancets hemsida med budskapet om ökad dödlighet av ökande vikt.

  – Nu är det väl inte mer att snacka om, kommenterar professor Stephan Rössner, svensk fetmaexpert. Fetmariskerna är bättre fastställda än någonsin och det är bara att acceptera.

  Trots den stora uppmärksamheten runt fetmaepidemin under de senaste åren har det hela tiden funnits kritiker som ansett att riskerna med övervikt är överdrivna. Det var denna osäkerhet som fick Richard Peto och hans kollegor att satsa på denna enorma analys.

  – Plus att sambanden mellan rökning och fetma hittills varit dåligt kartlagda, förklarar Richard Peto som ägnat ett helt forskarliv åt rökningens skador.

  Han slår nu fast att rökning trots allt förblir en större hälsorisk än övervikt. Det är först vid BMI 40 och över som dödstalen kommer upp på samma nivåer som för rökning:

  – För personer med mer moderat fetma är rökning fortfarande tre gånger farligare än övervikten, säger han. Att fortsätta röka är i princip lika riskfyllt som att fördubbla kroppsvikten. Att ändra kosten, men fortsätta röka är därför ingen bra metod.

  En annan viktig slutsats som forskarna drar är att för vuxna personer är det sannolikt lättare att se till att inte öka i vikt än att försöka banta bort och minska en redan etablerad övervikt.

  Genom att undvika att gå upp från BMI 28 till BMI 32 kan en person i tidig medelålder till exempel få ytterligare två år att leva, enligt rapporten.

  Välj grönt! tasteline.com Forskargruppens hemsida ctsu.ox.ac.uk Läs hela rapporten thelancet.com Räkna ut ditt BMI! netdoktor.se
  Annons
  Annons
  X

  Klicka på länken nedan för att se hela grafiken!

  Foto: GRAFIK: SVD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X