Annons

Fet mage ökar risk att dö tidigt

Ett stort midjemått kan fördubbla risken att dö en för tidig död. Den slutsatsen drar nu forskare efter att ha undersökt 350000 européer. Resultaten pekar ut midjan och bukfetma som hälsorisker även hos dem som är normalviktiga.

Publicerad
Foto: CORNELIUS POPPE

I den intensiva debatten om effekterna av fetmaepidemin har just bukfetma av många misstänkts för att vara speciellt ödesdiger ur hälsosynpunkt, framför allt ökar risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar.

Foto: CORNELIUS POPPE Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons