Aktieanalys

Daniel Svensson/Jakob Kyllenbeck:Ferronordic: För snål värdering – trots riskerna

Ferronordic är ett svenskt bolag men verksamheten finns i Ryssland där man agerar återförsäljare av anläggningsmaskiner, i huvudsak från Volvo. Sedan noteringen 2017 har vinstutvecklingen varit god men aktien är i princip oförändrad. Det tyder på köpläge.

Under strecket
Publicerad

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Annons

Ferronordic Machines (160 kr) säljer och servar nya och begagnade anläggningsmaskiner i Ryssland. Det rör sig exempelvis om dumpers, hjullastare och grävmaskiner.

Bolaget startade 2010 då man tog över Volvo CE:s dåvarande verksamhet i Ryssland. Volvomaskiner svarar än idag merparten för av försäljningen. Sedan januari i år har bolaget även avtal om att sköta all import och försäljning av Volvo CE-maskiner och reservdelar i Kazakstan.

Annons
Annons
Annons