X
Annons
X

Helena Granström: Fenomenen som utmanar förnuftets lagar

Man behöver inte veta mycket om fysik för att få associationer när kvantmekanik kommer på tal – sannolikt går de i riktning mot det paradoxala, komplexa eller obegripliga. Även en lekman har hört talas om de märkliga skeenden som sägs pågå i tillvarons innersta, om hur energibarriärer kan tunnlas igenom och skillnaden mellan här och där upplösas, om hur partiklar kan både vara och inte vara på samma gång.

Många av de oklarheter som vidhäftar den moderna fysiken kan lokaliseras till en gräns: den mellan stort och smått. Problemet med de fenomen som fysikern observerar på kvantnivå är inte främst att de strider mot konventionell logik, utan att de aldrig iakttas i den verklighet som vi kan erfara med våra sinnen. Annorlunda uttryckt är det faktum att kvantmekaniska fenomen tycks trotsa det mänskliga förnuftets lagar en konsekvens av att detta förnuft är baserat på en sinnesupplevelse som står i skarp kontrast mot den kvantmekaniska bilden.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X