Feministiskt Initiativ

Fråga 1: Hur ska vården bli mer jämlik i landet?

Fråga 2: Räcker dagens vårdplatser?

Fråga 3: Hur ska dagens personalbrist och kommande rekryteringsbehov lösas?

Fråga 4: Hur ska vården av multisjuka förbättras?

Fråga 5: Vad ska göras för att få fart på IT-utbyggnaden för såväl personal, patienter och den medicinska forskningen?

Fråga 6: Hur ska sjukvårdens finansiering klaras på sikt? Högre skatter, avgifter, försäkringar eller vad...?

Fråga 7: Är det en rimlig fördelning mellan privat och offentligt inom sjukvården idag?

Under strecket
Publicerad
Annons

1. Ta bort möjligheterna till vinstuttag inom vården. Förstatliga specialistvården. Inget kön ska vara norm i medicinsk forskning eller utbildning, och vårdbehov ska bedömas på ett likvärdigt sätt.

2. Nej, det brister på flera håll i landet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons