Annons

Feministisk tolkning av Koranen

I februari fråntogs den iranska feministiska tidningen Zanan sitt publiceringstillstånd av en statlig censurmyndighet. Med sina genusläsningar av heliga ­texter utgör den islamiska feminismen i Iran en radikal ­rörelse inom den muslimska världen.

Under strecket
Publicerad

Under de senaste årtiondena har ”Islam är lösningen” ­utgjort slagordet för många organisationer i den muslimska världen. Islams politiska dominans har av många uppfattats som ett hot mot tidigare sociala framsteg, särskilt när det gäller kvinnors möjligheter. Denna dominans har framkallat starka reaktioner från feministiska organisationer, både i den muslimska världen och i västländerna. Man glömmer dock ofta bort att även om återupplivandet av islam i en del länder har försämrat kvinnors sociala status, så har det i en del av dessa länder även medfört att kvinnor kommit att engagera sig aktivt både socialt, intellektuellt och politiskt. Utvecklingen av islamisk feminism är ett slående exempel på denna utveckling.

I slutet av oktober ska den tredje internationella konferensen om islamisk feminism äga rum i Barcelona (se www.feminismeislamic.org). Konferensen fokuserar inte bara på kvinnors problem i muslimska länder utan i hela vår globaliserade värld. Det är en situation som präglas av ett dubbelt förtryck: ett ekonomiskt, på grund av neoliberalism, och ett politiskt, på grund av religiös fundamentalism. Tidigare brukade muslimska kvinnokämpar sträva ­efter att hitta islamiska (läs: icke-västerländska) lösningar för de problem som kvinnor i de muslimska länderna möter. I denna konferens däremot är syftet att hitta nya lösningar som är baserade på mänskliga rättigheter och universala normer och värderingar. De två ämnen som ska diskuteras i denna konferens är (1) förhållandet mellan global feminism och islamisk feminism samt (2) olika strategier för att förbättra muslimska kvinnors rättig­heter, vilka främjas av nationella och internationella föreningar som utgår från mänskliga rättigheter. Denna vändning beror delvis på utvecklingen av en ny riktning inom feminism och islam som först och främst började bland islamiska feminister i Iran.

Annons
Annons
Annons