Kjell Blückert:Feministisk motkultur i nunnedräkt

Kvinnofrigörelse var tidigt en viktig mission för hushållslärarinnan Gunvor Norrman. Under namnet Paulina Mariadotter grundade hon den första svenska klosterorden sedan den heliga Birgittas tid. En ny antologi visar hur nordiska klosterordnar fyllt en funktion som alternativ motkultur.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det mångkulturella samhällets framväxt som ideologi och mentalitet har medfört att de sexuella minoriteterna kunnat träda ut ur garderoberna, bli synliga i det offentliga rummet och vinna sympati och förståelse. En minoritet som mer och mer kommit att trängas undan, och som ofta endast väcker löje och beklagande, är celibatärerna. Både de celibatärer som lever i väntan på äktenskapet och de som frivilligt valt denna livsform livet ut och ”för himmelrikets skull”, som Jesus uttryckte det, avstår från att leva i sexuella relationer. Denna hållning är, som vi alla vet, förknippad med en dygd som inte står särskilt högt i kurs i dag – kyskhet – även om Idagsidan nyligen gett prov på motsatsen med en artikel om amerikanska rörelser som ”Great to Wait”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons