Annons

Kjell Blückert:Feministisk motkultur i nunnedräkt

Kvinnofrigörelse var tidigt en viktig mission för hushållslärarinnan Gunvor Norrman. Under namnet Paulina Mariadotter grundade hon den första svenska klosterorden sedan den heliga Birgittas tid. En ny antologi visar hur nordiska klosterordnar fyllt en funktion som alternativ motkultur.

Publicerad

Det mångkulturella samhällets framväxt som ideologi och mentalitet har medfört att de sexuella minoriteterna kunnat träda ut ur garderoberna, bli synliga i det offentliga rummet och vinna sympati och förståelse. En minoritet som mer och mer kommit att trängas undan, och som ofta endast väcker löje och beklagande, är celibatärerna. Både de celibatärer som lever i väntan på äktenskapet och de som frivilligt valt denna livsform livet ut och ”för himmelrikets skull”, som Jesus uttryckte det, avstår från att leva i sexuella relationer. Denna hållning är, som vi alla vet, förknippad med en dygd som inte står särskilt högt i kurs i dag – kyskhet – även om Idagsidan nyligen gett prov på motsatsen med en artikel om amerikanska rörelser som ”Great to Wait”.

I de katolska länderna sågs denna minoritet till för några decennier sedan som ett så kallat ”fullkomlighetens stånd” och omhuldades med stor respekt och uppskattning. Den utgjorde på alla sätt en elit inom kyrka och samhälle. I de länder där konfrontationen mellan kyrka och stat tagit sig våldsamma uttryck, såsom i Frankrike efter den stora revolutionen och fram till våra dagar, har många i denna elitgrupp dödats, landsförvisats, berövats sin egendom samt rätten att verka i samhällets tjänst. Celibatärerna igenkändes på klädedräkten – bland annat på slöjan som tecken på kyskheten. Därför var dessa dräkter förbjudna i det offentliga rummet under vissa tider. Det just nu aktualiserade förbudet att bära iögonenfallande religiösa symboler i de franska skolorna har en lång och komplicerad förhistoria i den liberala uppgörelsen med den officiella katolska kyrkan.

Annons
Annons
Annons