Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Feminism förpliktigar

[object Object]
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Maja Suslin / TT / TT NYHETSBYRÅN

Dagens utrikesdeklaration påminde om hur ovana skribenter gärna inleder texter med att konstatera det självklara, som bilen är av avgörande betydelse för bilismen, för att sedan dra några allmänna slutsatser om infrastruktur. Utrikesminister Margot Wallström levererade rimliga förhoppningar om fred och frihet för fler, men sade inget som riktigt klargjorde hur svensk utrikespolitik ska ta itu med alla de humanitära katastrofer och djupa konflikter som rider vår tid.

Satser som ”Sveriges utrikespolitik ska i denna tid av både hopp och förtvivlan vara aktiv, orädd och konstruktiv” borde förpliktiga till beskrivningar av hur. Likaså det förvisso hedervärda uppdraget att i utrikespolitiska sammanhang inkludera dem som ofta far mest illa i konflikter och katastrofer, kvinnor och barn. Den feministiska utrikespolitiken får inte stanna vid fraser om hur viktig den är. Trovärdighet kräver balans mellan ambition och konkretion. Wallströms ”Sverige har under 2015 bidragit till att EU har tillsatt en högnivårådgivare för jämställdhet, och till bildandet av ett kvinnligt medlarnätverk” är i sig rätt men mer behövs för att den feministiska utrikespolitiken ska få vederbörlig genomslagskraft.

Likaså avhandlades flyktingsituationen, med allt vad den innebär för ett lands utrikespolitiska agenda, väl allmängiltigt. När utrikesministern konstaterat att ”med 60 miljoner människor på flykt kan vi inte ha en situation där vissa länder köper filtar medan andra investerar i taggtråd” övergick hon till talepunkter som mycket väl kunde vara ”copy and paste” (kopierade och införda i aktuell text) från slumpvis utvalt regeringsuttalande om flyktingläget: ”Ett välfungerande samarbete inom Europeiska unionen är en förutsättning för fred och välstånd. Vi behöver ett starkare EU som fortsatt kan stå upp för grundläggande gemensamma värden och principer, inte minst i det europeiska grannskapet.” Ett retoriskt Någon däremot? hängde i luften när utrikesministern fortsatte ”vår EU-politik och utrikespolitik spelar en viktig roll när det handlar om att lösa dessa svåra frågor”.

Annons
X

Men i ett par frågor är Wallström tydlig. Mellanöstern, denna favoritarena för svenska socialdemokrater, och svenskt Natomedlemskap.

Om Mellanöstern sade hon ”rädslan och desperationen breder ut sig i Mellanöstern. Vi måste ge ungdomar både i Israel och Palestina hopp om framtiden. Sveriges erkännande av Palestina syftar till att skapa momentum för tvåstatslösningen.” Exakt hur det svenska ställningstagandet över huvud taget bidragit till ett nytt momentum, till ökat hopp och trygghet för ungdomar i Israel och Palestina berördes inte. Inget konstigt i det, läget är mer osäkert än på många år och några framsteg finns knappast att hänvisa till. Terroristers knivattacker på civila israeler var, märk väl, inte något Wallström berörde.

Rikets säkerhetsläge bör vara centralt i varje utrikesdeklaration. Utan en sanningsenslig perception och beskrivning av världen runt oss har vi inte en chans att förmå navigera rätt. Världen är som den är, inte som vi önskar att den skulle vara. Wallström borde ha utvecklat sin analys om läget i vår omvärld och hur det påvekar vår faktiska alliansfrihet, men analysen uteblev nästan helt. Det var tack vare Karin Enström (M) som Natofrågan fick plats i den efterföljande debatten. Ryssland och Putin är den krassa realitet som på ett ojämförligt sätt aktualiserar svenskt medlemskap.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det har tidigare varit svårt att frigöra sig från känslan av att svensk utrikespolitik i hög grad handlar om att förläna oss en plats i FN:s säkerhetsråd. Ambitionen kungjordes förstås även i deklarationen som på så vis avrundades på klassiskt socialdemokratiskt sätt. Inrikes utrikespolitik är lockande för en regering med förtroendesiffror som en telefonförsäljare.

  Annons

  Utrikesminister Margot Wallström.

  Foto: Maja Suslin / TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X