Annons

”Feminiseringen av Sverige inte 'könsmystik'”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Med anledning av Susanna Popovas kolumn Svenskor är så bra på jämställdhet, har följande replik inkommit från Alexander Bard, Erik J Olsson och Magnus Zetterholm. Popova svarar.

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel (SvD 16/4-19) om Chalmers enorma satsning på kvinnliga professorer och ”jämställdhetsintegrering” varnade vi för feminiseringen av den svenska högskolan: effekten riskerar bli en feminin kultur där den svaga studenten belönas och excellens, konkurrens och skicklighet kommer i andra hand eller bortses från. Här stödde vi oss på Hofstedes välkända teori om feminin och maskulin kultur. Enligt Hofstedes statistik är Sverige redan det allra mest feminina av 76 studerade länder.

Vårt inlägg fick stor uppmärksamhet och i en replik (SvD 26/4-19) påvisade vi hur detta synsätt underbyggs av standardteorier inom andra områden, såsom femfaktorteorin (Big Five) inom personlighetspsykologin. Exempelvis uppvisar kvinnor i genomsnitt högre nivåer av medkännande, samarbetsvilja och altruism än män. De är också mindre riskbenägna. Män är i högre uträckning tävlingsinriktade och aggressiva. Kvinnor generellt är mer intresserade av mänskliga relationer och män mer av saker. Hjärnforskare har visat att hjärnan under fosterstadiet, när väl könet bestämts, utvecklas i en feminin eller maskulin riktning (Han, hon och hjärnan, Heilig, 2018). Allt detta är förenligt med stora variationer på individplanet.

Annons
Annons
Annons