X
Annons
X

Feminin junta för dagens trendiga män

SPRÅKSPALTEN | Spanskt låneord

Jag trodde att jag med min senaste språkspalt hade avslutat funderingarna på ursprunget till ordet
kafferep. Men så var inte fallet. En ny teori har sett dagens ljus.
"I den samhällsklass som hade franska som en del av språket var det förstås fråga om en kaffemåltid,
un café repas, vilket bland folk i allmänhet blev till
kafferep", skriver Märta-Lena Bergstedt. Förslaget att rep i
kafferep skulle kunna ha med franskans
repas ("måltid") att göra kommer också från andra läsare, och visst förefaller detta rimligt. Repet i kafferep har med stor sannolikhet - på ett eller annat sätt - med det franskspråkiga inflytandet under 1700-talet att göra.
Signaturen Johanna, som med sin fråga om
kafferep satte i gång denna utdragna efterforskningsprocess, har också en fråga om ordet
syjunta. De sociala företeelser som de båda orden betecknar har onekligen en viss samhörighet. I båda fallen rör det sig om informella sammankomster i en relativt sluten krets. Men själva orden har inga
beröringspunkter. Och om ordet
syjunta, dess ursprung och betydelse, är ordböckerna ense.
Ordet
junta har vi lånat in från spanskan. Sitt ursprung har ordet i latinets
junctus som är participform av verbet
jungere ("förena"). Det är den feminina formen,
juncta, som har gett upphov till spanskans
junta. Ordet kan enligt SAOB (Svenska Akademiens ordbok) ha två betydelser. Dels står det för en politisk sammanslutning, dels för ett litet, slutet sällskap.
Det är naturligtvis den senare betydelsen som är aktuell i ordet
syjunta. I en syjunta träffas ett bestämt antal personer för att handarbeta och umgås. Syjuntans medlemmar var åtminstone förr, så vitt jag vet, alltid kvinnor. Hur det ser ut i dag är ovisst. Med tanke på att trendmedvetna unga män i dag gärna själva stickar och virkar sina mössor, borde dagens syjuntor även kunna omfatta män.
Men frågan är om handarbetande kotterier i dag över huvud taget kallar sig för "syjunta". Ordet har förvisso inte särskilt hög trendfaktor. Detta har inte enbart att
göra med de associationer till pratglada, enkönade sammankomster som ordet
syjunta gärna ger. Orsakerna är säkert flera, men starkt bidragande är troligen också den betydelseförskjutning av ordet
junta som redovisas i Nationalencyklopedins ordbok (NEO).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X