Annons

Hans Ingvar Roth:Fem signaler som varnar för sekterism

Många av de mest ädla och oegennyttiga handlingar som människan är mäktig inspireras av religiös övertygelse. Liksom några av de mest människofientliga och bestialiska dåden. I en ny bok identifierar författaren Kimbell fem kännetecken som varnar för en destruktiv utveckling.

Under strecket
Publicerad

De dramatiska händelserna i Knutbys pingstförsamling i Uppland har starkt engagerat det svenska folket under de senaste veckorna. Ett skakande händelseförlopp med mord och intriger har uppdagats som till och med verkar överträffa mycket av det som sker i filmens värld. Religionens belackare har i ljuset av de aktuella händelserna vädrat morgonluft. Dessa religionskritiker har inte varit sena med att komma med generaliserande åsikter om vilka faror som är förknippade med religiös tro. Mer nyanserade skribenter har i stället engagerat sig i frågan vad som skiljer en ”sund” religion och kyrka från en mer destruktiv och farlig religiositet och de har försökt förstå vad det är som har gått fel i fallet Knutby Samtidigt som olika religioner kan förknippas med försoning, uppoffranden och medmänsklighet tycks de också inhysa en sprängkraft som kan leda fel. Historien innehåller många skräckexempel på hur religioner har urartat, något som då kan användas för att kompromettera religionen som samhällsfenomen.

De destruktiva dragen hos olika religiösa rörelser uppvisar sinsemellan en stor variationsrikedom och kan ha skilda innebörder och uttrycksformer. Som exempel kan nämnas de kristna korstågen under medeltiden, den spanska inkvisitionen och muslimska fundamentalisters ”heliga krig” mot ”de otrogna”. Andra välkända exempel under senare tid är talibanernas styre i Afghanistan, Khomeinis Iran, konflikterna mellan muslimer och hinduer i Indien samt striderna mellan katoliker och protestanter på Nordirland.

Annons
Annons
Annons