Annons
X
Annons
X

Fem kom-i-håg för krisåret 2009

Det blir krisår i år. Men kriser kan bli mer eller mindre förfärliga. Om de som har ansvar håller sig till de här fem grundreglerna låter de i alla fall bli att göra ont värre:

1. Tumma inte på frihandeln. Fredrik Reinfeldts julbudskap om att handla svenskt var måhända menat att uppmuntra inhemsk konsumtion av tjänster, för att stimulera arbetstillfällen på hemmaplan istället för i andra länder. Det vore bedrövligt om det var ett utslag för gryende protektionism. Sveriges ekonomi är helt beroende av handel och öppenhet. Även i internationella sammanhang måste Sverige vara en kraft för frihandel och avskaffade tullar - särskilt inom EU, som Reinfeldt kommer att hålla i ordförandeklubban först om ett halvår.

2. Gå inte in med statligt ägande i näringslivet. Näringsminister Maud Olofsson har hittills varit tydlig med att staten inte har till uppgift att ta över företag. Låt oss hoppas att det så förblir. Garantiprogram på finansmarknaden handlar inte om att stödja enskilda banker utan om att skydda den finansiella infrastrukturen som andra företag behöver för att fungera, men att staten med skattepengar skulle låsa in sig i krångliga ägandeförhållanden för att rädda arbeten i branscher på nedgång är en helt annan sak. Det riskerar inte bara att snedvrida konkurrensen och hämma nödvändiga strukturomvandlingar, utan minskar även regeringens möjligheter att i framtiden sälja statliga bolag med trovärdighet.

3. Se upp med förhastade räntesänkningar. Även om inte Sveriges Riksbank är i samma sits som amerikanska Federal Reserve kan det vara värt att komma ihåg att Feds konstanta lågräntepolitik under närmare ett årtionde var en bidragande anledning till att priset på kredit, och i förlängningen priset på risktagande, blev osunt lågt i USA vilket ledde till bolånekraschen och bidrog till finanskrisen. Klart att styrräntorna ska vara låga när det är lågkonjunktur, men varning för gratis eller nästan gratis pengar!

Annons
X

4. Kom ihåg ”lagen om oförutsedda konsekvenser”. Även de välvilligaste förändringar kan leda till oförutsedda och oönskade konsekvenser. Att regeringar i USA, såväl demokratiska som republikanska, ville öka egnahemsägandet bland mindre bemedlade genom lagar som föreskrev banker att låna ut pengar till människor utan tillräcklig kreditvärdighet var en av grunderna till subprimekrisen - och en typisk oförutsedd konsekvens. Nya lagar, stödprogram och liknande måste övervägas noggrant, analyseras och utvärderas kontinuerligt - även i Sverige.

5. Satsa på förtroendeskapande åtgärder. Förbättringar av skola, rättsväsende, forskning och infrastruktur är värdefulla även i ett läge där det finns problem som ter sig mer akuta. Det kan vara en god idé att inrätta ett slags ”kriskommission”, med uppdrag att undersöka och dokumentera hur olika aspekter av ekonomiska kriser, denna och tidigare, har hanterats ˆ i Sverige och i andra länder.

PATRICK KRASSÉN

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X