Annons
X
Annons
X

Fem frågor om vården för papperslösa

Miljöpartiet och alliansregeringen gör upp om migrationspolitiken: M accepterar vård för papperslösa och MP går med på att vården för vuxna främst gäller akuta fall. Men det tycks som att M har fått ge med sig mest när FP, KD och MP drivit på.

1. Vad innebär överenskommelsen?

Överenskommelsen innebär att papperslösa - personer som lever i Sverige utan tillstånd - ska få rätt till subventionerad vård, motsvarande den asylsökande får i dag. Det gemensamma förslaget har olika betydelse för barn och vuxna. Personer under 18 år ges rätt till:

  • Fullständig vård
Annons
X
  • Regelbunden fullständig tandvård
  • Läkemedel

Vuxna får subventionerat:

  • Vård och tandvård som inte kan dröja samt läkemedel som behövs i samband med detta
  • Mödrahälsovård
  • Hälsoundersökning

Landstingen kommer även i fortsättningen tillåtas att lägga sig på en högre nivå. Möjligheten kommer att tydliggöras i lag eller ”på det mest ändamålsenliga sättet”.

2. Är överenskommelsen en kompromiss?

Enligt parterna innehåller överenskommelsen kompromisser från ”alla parter”. Men statsvetaren Andreas Johansson Heinö vid Göteborgs universitet är av en annan uppfattning:

– Jag kan inte se någon kompromiss. Jag tolkar det snarare som att M har fått ge med sig. Det här känns som något MP, FP och KD är mycket nöjda med. Uppenbarligen har Billström varit negativt inställd till den här typen av överenskommelse tidigt.

3. Varför tog överenskommelsen så lång tid?

Samarbetet inleddes förra våren för att säkra ett majoritetsstöd för regeringens politik i riksdagen. Som migrationsminister Tobias Billström (M) uttryckte det på gårdagens presskonferens syftade det också till att förhindra en utveckling mot ”restriktivitet, slutenhet och allmänt politiskt motstånd till migration i alla dess former”. Men när ingenting hände från regeringens sida hotade MP att dra sig ur samarbetet. ”Det var en viktig markering vi gjorde”, sade Åsa Romson.

– De signalerna uppfattades från vår sida, å andra sidan vill jag peka på att komplexiteten i frågan nödvändiggjorde att det tog tid, svarar Billström.

4. Hur laddad är frågan?

– För Billström är den nog väldigt viktig. Han har varit mån om att politiken ska prioritera arbetskraftmigration medan asylpolitiken ska blir än mer restriktiv. Det är en linje som har drivits sedan 2006, säger Peo Hansen, statsvetare och forskare vid Linköpings universitet.

Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor Fredrik Lund Sammeli välkomnade i går överenskommelsen.

– I och med att det blir en uppgörelse slipper Socialdemokraterna ta i frågan. Man slipper ta ställning och eftersom det blir riksdagsmajoritet kostar det heller ingenting att säga att man accepterar överenskommelsen, säger Andreas Johansson Heinö.

5. Vad händer nu?

En utredning kommer att gå igenom de detaljer som är olösta innan förslaget kan skickas på remiss. Socialminister Göran Hägglund (KD) menade att det återstår ”mycket praktiska saker” som ska hanteras och Åsa Romson (MP) talade om ”en hel del frågor”. Förhoppningen är dock att lagförslaget ska träda i kraft 1 juli 2013.

MP:s mål var att papperslösa skulle få samma rätt till vård som personer med uppehållstillstånd. Enligt språkröret Åsa Romson kommer partiet fortsätta att driva frågan.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X