Annons

Björn Billing:Fem bokstäver som öppnade våra ögon för klimatet

”The Blue Marble”—jorden fotograferad av Apollo 17 år 1972.
”The Blue Marble”—jorden fotograferad av Apollo 17 år 1972.

När artikulerades miljön som vår tids ödesfråga, och vilka idéer bygger denna problemformulering på? Boken ”The environment: A history of the idea” följer det moderna miljöbegreppets historia från DDT-larm till klimatdebatt.

Under strecket
Publicerad

Miljöfrågan. Vi kan läsa om den varje dag och den framställs inte sällan som den allra största och viktigaste – frågan som undantagslöst angår oss alla. Ja, inte bara alla människor utan allt liv på jorden. Samtidigt dyker ordet upp i konstruktioner som miljöombud, arbetsmiljö, närmiljö och liknande. ”Miljö” får 34 miljoner träffar på Google, engelskans ”environment” över två miljarder. Begreppet används för att tala om livsvillkor i hela skalan från det snävt lokala till det planetära och är påtagligt närvarande i vardagsspråket, politiken och det offentliga samtalet. Ett så pass allomfattande och frekvent förekommande begrepp kan tyckas vara lika naturligt som luften vi andas. Som om det alltid funnits. 

I själva verket är det moderna miljöbegreppet bara omkring 70 år gammalt. En ny bok kartlägger hur det har växt fram och etablerats: ”The enviroment: A history of the idea” (Johns Hopkins University Press), skriven av Paul Warde, Libby Robin och Sverker Sörlin. De tre författarna är miljöhistoriker och har samarbetat många gånger tidigare, exempelvis som redaktörer till den prisbelönta antologin ”The future of nature” (2013). Den nya boken utvecklar en begreppshistorisk ansats från den volymen och som många andra behandlingar av ”miljöfrågan” saknar. 

Annons
Annons
Annons