Annons
X
Annons
X

Fem år med alliansen: Reinfeldtintervju

Regeringens politik har gjort att fler inte tycker att det är ”värt” det att stanna i a-kassan, konstaterar statsministern. I stället kan föräldrar och sambos få rycka in för att stötta den som är arbetslös, säger Fredrik Reinfeldt (M) som också formulerar en ny jobbstrategi.

Statsminister Fredrik Reinfeldt.
Statsminister Fredrik Reinfeldt. Foto: LARS HEDELIN

”Det känns lättare att andas.”

Före valet 2006 lade alliansen fast en strategi för hur den ”socialdemokratiska makthegemonin” skulle brytas. En läsare ger nu regeringen toppbetyg på det området.

Men när statsministern Fredrik Reinfeldt har slagit sig ned i fåtöljen i Rosenbad för att svara på SvD:s frågor vill han inte kännas vid talet om hegemoni.

Annons
X

– Det där var före den tid jag upplevde att jag var politiskt insatt, säger han.

I stället lyfter statsministern fram förnyelsen av Moderaterna:

– Den handlade mycket om att ta upp värderingar ur det svenska folkdjupet, som att det ska löna sig att arbeta, att man ska göra rätt för sig. Man ska kunna växa som människa. Jag tror att det ligger bättre i tidsandan.

”Som sjukskriven har jag nog aldrig känt mig så otrygg.”

Under alliansens fem år vid makten har kritiken av den förändrade sjukförsäkringen aldrig tystnat. Det är rapporter om cancersjuka som tvingas söka arbete och utförsäkrade - förra året 54 000 personer - som har svårt att klara sig ekonomiskt. Många av SvD:s recensenter är djupt kritiska.

Hur ska du som statsminister hantera att många känner sig otrygga?

– På alla områden där man gör förändringar så väcker det människors oro. Vi har gjort förändringar av ett system som var väldigt passivt.

Hur ska den som är utförsäkrad kunna försörja sig på kanske 7 000-8 000 kronor?

– Vi har ju anslagit en miljard extra i sjukförsäkringen för att det ska finnas ersättning, säger Fredrik Reinfeldt och syftar på det boendestöd som de så kallade nollklassade nu kan få.

Det har varit nödvändigt att strama upp systemen, menar han.

– Vi kan inte ha stora grupper av arbetsföra människor som vi skattefinansierar ersättning för. Det tynger de offentliga finanserna och deras arbetsförmåga används inte. Det gör att vi inte får in resurser och då klarar vi inte våra välfärdsambitioner.

Det nya regelverket har gett resultat, menar statsministern. 2006 hade Sverige 555 000 förtidspensionärer, nu är antalet 430 000.

”Ett enda långt avvecklande av svensk välfärd.”

Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.
Fredrik Reinfeldt om alternativ till a-kassa.

Det är en bild som går stick i stäv med statsministerns egen.

– Våra insatser när det gäller att hålla ordning på svensk ekonomi gör ju att vi besparar svenska folket den typ av nedskärningar som nu sker i hela vår omvärld.

Känslan av att det sparas på välfärden måste emellertid ”respekteras”.

– Men jag tror mig kunna vara väldigt tydlig med att vi snarare har byggt ut både resurser och säkrat mycket av välfärdsuppdraget.

”Jag blev uppsagd och fick känna på alliansens skämt till a-kassa.”

En annan av regeringens mer kontroversiella reformer är a-kassan. Den gjordes mindre generös och reglerna skärptes samtidigt som avgifterna höjdes kraftigt. 400 000 personer har sedan slutet av 2006 lämnat a-kassan.

– Jo, men många stod utanför redan tidigare. De stora grupper som har lämnat är de som har upplevt att de har mycket låg arbetslöshetsrisk.

Hur ska de försörja sig nu när krisen står för dörren?

– Det är ett skäl till att vi ibland talar om ett obligatorium för att få det heltäckande. Men det som händer är att människor hittar andra grunder för sin försörjning om det inte blir genom a-kassan.

Hur menar du?

– Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor. Men den här situationen är inte ny medoss.

Så ni har inte med era förändringar påverkat situationen?

– Vi har gjort att fler har gjort bedömningen att det inte är värt att stanna i den a-kassa vi har.

”Jag har fått jobb, mer pengar över.”

Regeringen har i fyra steg sänkt skatten för dem som arbetar. Det har varit alliansens viktigaste verktyg för att skapa nya jobb.

– Min uppfattning är att vi i varenda budget lägger ytterligare pusselbitar till vår arbetslinje, att vi väldigt konsekvent ser till att det lönar sig att arbeta och sänker trösklarna för grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Med hänvisning till det skakiga ekonomiska läget valde alliansen att inte föreslå ett femte jobbskatteavdrag redan i höst. Det mest ”realistiska”, enligt Fredrik Reinfeldt, är att det inte kommer förrän 2014.

När jobbskatteavdraget inte är ett alternativ formulerar statsministern ett annat recept för att öka sysselsättningen.

– Ett välskött land drar till sig investerare; både de som vill söka en tryggare hamn därför att svenska statspapper är säkrare men också de som vill investera i produktion. Det blir absolut en del av jobbpolitiken.

”En känsla av verklig frihet har planterats.”

Så känner en recensent av alliansåren. En annan tycker att regeringen verkar vara rädd för att ta ytterligare ”frihetliga” steg. Något besked om framtida reformer vill Fredrik Reinfeldt heller inte ge. Samtidigt understryker han att ”längtan efter frihet” är en av de starkaste drivkrafterna för en moderat.

– Hela inriktningen på vår politik är ett försök att skapa större utrymme för människor att fatta mer av egna beslut i sin vardag.

Håkan Juholt på fredagens presskonferens efter VU-mötet. På lördagen sade Juholt i TV 4 att det aldrig var aktuellt att han skulle avgå. Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

På vilket sätt tycker du att Sverige förändrats under alliansens fem år?

Håkan Juholt (S) (i ett mejl):

”Vi ser ett samhälle som börjat falla i sär. Framför allt för att Sverige har fastnat i massarbetslöshet. Regeringens ensidiga prioritering av sänkta skatter har inte löst Sveriges problem. Barnfattigdomen växer och skolresultaten försämras. Till det kommer sönderslagna trygghetssystem.”

Lars Ohly Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Lars Ohly (V):

– Vi har tvingats anpassa oss mentalt till en välfärd som vi inte riktigt kan lita på. Det gäller inte bara verksamheterna utan också pensionerna och socialförsäkringarna. Alla har tvingats fundera på om de måste skaffa en privat försäkring för att man ska kunna leva ett bra liv när man blir gammal eller sjuk.

Åsa Romson Foto: LARS PEHRSON

Åsa Romson (MP):

– Det är en större förändring än man först tror, man har fört oss åt det kalla högerhållet med klassiska nedskärningar i exempelvis sjukförsäkringen. På ett mirakulöst vis har man lyckats dölja att man gjort det samtidigt som Reinfeldt lyckats bli en blå landsfader med sin högerpolitik.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Jimmie Åkesson (SD):

– Det man kan se tydligast är tanken att det ska löna sig att arbeta. Det är väl i grunden positivt. Men sedan har vi fått kraftiga försämringar i trygghetssystemen och en stor arbetskraftinvandring. Det har varit ett tyst systemskifte som leder till lönedumpning och som hotar den svenska modellen.

Jan Björklund, FP. Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

Jan Björklund (FP)

– Värderingarna har förändrats på ett antal samhällsområden. Det är i dag väldigt svårt att förespråka något annat än arbetslinjen och en kunskapsskola. Så var det inte för fem år sedan. Dår var det friår och flumskola. Vi har vunnit kampen om värderingarna, inte bara en votering i kammaren.

Foto: SCANPIX

Annie Lööf (C)

– Sverige har blivit friare, människor har fått mer pengar i plånboken, vi kan handla huvudvärkstabletter på Ica och en massa små välfärdsföretag växer fram. Sverige blir också grönare. Man ser en attitydförändring hos många. Fler ser värdet i att arbeta och att det ska vara lönsamt att arbeta och driva företag.

Göran Hägglund (KD)

– Det är viktigt att bryta en situation 2006 som höll på att utvecklas till en demokratisk enpartistat, där gränsen mellan stat och parti blivit suddigare. Ärligt talat så har vi inte sett en revolution i Sverige, människor fungerar ungefär som tidigare, men man har fått smak för att bestämma mer själv och har fått mer pengar i plånboken.

Annons
Annons
X

Statsminister Fredrik Reinfeldt.

Foto: LARS HEDELIN Bild 1 av 8

Håkan Juholt på fredagens presskonferens efter VU-mötet. På lördagen sade Juholt i TV 4 att det aldrig var aktuellt att han skulle avgå.

Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX Bild 2 av 8

Lars Ohly

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 3 av 8

Åsa Romson

Foto: LARS PEHRSON Bild 4 av 8
Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX Bild 5 av 8

Jan Björklund, FP.

Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 6 av 8
Foto: SCANPIX Bild 7 av 8
Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X