Annons
X
Annons
X

”Fem anledningar till att rädda PPM”

Ledande socialdemokrater tycks nu se en skrotning av den framgångrika premiepensionen som ett fullt ­realistiskt ­alternativ. Men problemen som nu uppmärksammas är relativt ­enkla att lösa, skriver Joacim Olsson från Aktiespararna och Philip Scholtzé från Unga aktiesparare.

Premiepensionens framtid
Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | PREMIEPENSIONEN

Visst går det att instämma i den kritik som har framförts mot att oseriösa fonder har släppts in i systemet med premiepension och att ansvariga myndigheter helt har misskött sitt tillsynsuppdrag.

Men det är ett relativt lätt problem att lösa. Framför allt så är det inget skäl till att helt avskaffa premie­pensionen, vilket ledande socialdemokrater nu tycks se som ett fullt realistiskt alternativ.

Systemet med premiepension, då kallat PPM, tog form 1994 i en historiskt blocköverskridande politisk kompromiss.

Annons
X

Å ena sidan fanns socialdemokraterna som då inte ville ha någon premiepension alls. Deras alternativ var att politiker och tjänstemän liksom tidigare skulle­ bestämma över hela den allmänna pensionen.

Mot denna linje stod de som förespråkade att den enskilde skulle få styra över en större del och att ökat ekonomiskt ansvar också leder till en större för­ståelse för samhällsekonomin i stort.

Med ränta på ränta–effekt under en rad år uppstår en fantastisk hävstångseffekt.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kompromissen innebar att PPM-systemet skapades och att vi löntagare inom bestämda ramar fick möjlighet att placera 2,5 procent av den lön vi avstår till premiepension.

  Fördelarna med premiepensionen är många.

  • För det första är den del som vi ser på vårt konto hos Pensionsmyndigheten verkligen våra pengar. Detta till skillnad från inkomstpensionen där vi i praktiken betalar in pengar som går till dagens pensionärer och där morgondagens löntagare betalar när vi går i pension, vilket ökar risken för att spel­reglerna ändras.
  • För det andra har premiepensionen varit en ekonomisk framgångssaga för det stora flertalet lön­tagare. Enligt AMF har 99 procent haft en bättre tillväxt på sin premiepension än på inkomstpensionen. Under­sökningar från såväl Pensionsmyndig­heten som Min Pension visar att det motsvarar 1 000–3 000 kronor i högre pension. Per månad.
  • För det tredje innebär det faktum att man kan överlåta premiepensionen till sin partner att den lång­siktiga effekten av löneskillnader inte behöver resul­tera i motsvarande stora skillnad på äldre dagar.
  • För det fjärde är rätten att själv välja fonder och placeringsinriktning inte bara en risk som ledande socialdemokrater nu vill få det att framstå som. Det är även en stor möjlighet. Det finns många exempel där personer med låga inkomster genom ett klokt placerade av sitt kapital har lyckats säkerställa en pension på samma nivå som högavlönade.
  • För det femte kommer premiepensionen att för den yngre generationen stå för en större del av den slutliga pensionen, vilket mot bakgrund av värde­utvecklingen historiskt sett talar för ett bättre slutresultat än om den ersätts av inkomstpensionen.

  I grunden handlar premiepensionen om samma princip som för allt sparande. Med ränta på ränta-effekt under en rad år uppstår en fantastisk hävstångseffekt. Endast 500 kronor per månad i sparande ger med genomsnittlig utveckling på aktiemarknaden efter 40 år 1,7 miljoner i pensionskapital.

  Det är alltså dessa rättigheter och möjligheter som ledande socialdemokrater nu är beredda att riva upp med hänvisning till några få bluffande fondbolag. Men mycket tyder på att det är svepskäl som används i stället för att torgföra det ideologiska motståndet till att människor ges möjligheter att bygga upp ett eget kapital.

  För det är nog det frågan i grunden handlar om. Annars hade den rimliga lösningen på dagens problem – för oseriösa fonder inom ramen för premiepensionen är givetvis allvarligt – snarare varit att förbättra tillsynen och arbete för striktare regler på EU-nivå. Är det fonder och deras avgifter som ogillas så skulle systemet kunna öppnas upp för ett spritt direktägande i aktier, med bättre pension för de allra flesta som följd.

  Räddningen för framtidens pensionärer ligger inte i att avskaffa systemet med premiepension. Mer rimligt är att stärka tillsynen, öppna upp för direkt ägande i aktier och att utöka den andel av pensionsmedlen som avsätts till denna så framgångsrika del av vårt pensionssystem.

  Joacim Olsson

  vd, Aktiespararna

  Philip Scholtzé

  vd, Unga aktiesparare

  Joacim Olsson och Philip Scholtzé. Foto: Daniel Roos, Pressbild
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

  Joacim Olsson och Philip Scholtzé.

  Foto: Daniel Roos, Pressbild Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X