Annons

”Feltolkning stoppar studier på medvetslösa”

Covid-19-pandemin visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att kunna genomföra klinisk forskning, skriver debattörerna.
Covid-19-pandemin visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att kunna genomföra klinisk forskning, skriver debattörerna. Foto: Staffan Löwstedt

Det är i praktiken omöjligt att genomföra läkemedelsstudier i Sverige med kritiskt sjuka patienter som inte själva kan ge samtycke. En gammal feltolkning av ett EU-direktiv behöver nu rättas till, skriver tre överläkare och forskare.

Under strecket
Publicerad

I Sverige är det omöjligt att låta medvetslösa patienter delta i kliniska läkemedelsstudier. Det gör att vi går miste om ovärderliga kunskaper som i stället måste byggas upp i andra länder, ibland i miljöer som inte är jämförbara med våra. Orsaken är en drygt 15 år gammal lagstiftning som bygger på en felaktig tolkning av ett EU-direktiv. Sverige behöver nu skyndsamt ändra sin lagtolkning – efter några månader med covid-19 är detta mer uppenbart än någonsin.

Brittiska forskare har rapporterat att läkemedlet dexametason minskar risken att avlida i covid-19 med en tredjedel om man behöver respirator och med en femtedel om man behöver syrgas. Forskningsstudien är ännu inte publicerad, men resultaten är lovande. Detta är bara ett i raden av hundratals exempel på studier av läkemedelsbehandling mot covid-19 som just nu pågår i hela världen. Trots att vi i Sverige har god infrastruktur för att genomföra liknande studier för bättre vård av kritiskt sjuka är det på grund av rådande lagstiftning inte möjligt.

Annons
Annons
Annons