Annons

Felplacerade elever måste få stöd

Elever som felaktigt placerats i särskola och som hunnit avsluta sin utbildning lämnas i sticket. Kommunerna borde erbjuda dessa unga vuxna både utbildning och ekonomisk ersättning, skriver Ann-Marie Begler, Skolinspektionen.

Publicerad

Skolinspektionen har i flera omgångar granskat hur kommunerna har arbetat med att utreda och bedöma om elever ska gå i särskolan eller om de kan klara studiemålen i grundskolan. Granskningarna har blottlagt stora brister i kommunernas utredningar.

Det mest framträdande problemet är att nödvändiga utredningar gjorda av specialister är otillräckliga eller saknas. Totalt har Skolinspektionen gått igenom cirka 4800 bedömningar. Av dessa var hälften bristfälliga. Det rör sig om de medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska utredningar som ska finnas inför att någon ska börja i särskolan. Kommunerna har alltså fattat beslut om elevers skolgång, som djupt griper in i deras liv, utan att ha tillräckligt underlag för att kunna göra detta.

Annons
Annons
Annons