Annons
X
Annons
X

Felländer:”Digitalisering bakom den låga inflationen”

Den låga inflationen är delvis en effekt av den digitalisering av samhället som just nu pågår. En räntesänkning från Riksbanken får därför inte så stor effekt och skulle kunna öka hushållens skulder utan att inflationen tar fart, det säger Swedbanks chefsekonom Anna Felländer.

Anna Felländer, tf chefsekonom Swedbank.
Anna Felländer, tf chefsekonom Swedbank. Foto: TOMAS ONEBORG

Under året har inflationen blivit allt lägre och den senaste statistiken visar en KPI-inflation på minus 0,6 procent. Nu spår allt fler bedömare att Riksbanken sänker reporäntan till 0,5 procent i juli. Också Swedbanks chefsekonom Anna Felländer tror på en räntesänkning men varnar för att det inte kommer att bita på inflationen.

– En lägre ränta kan nog i viss mån öka efterfrågan och därmed få företagen att höja priserna och få upp vinstmarginalerna och på så sätt inflationen. Men jag tror inte att ytterligare en sänkning skulle få särskilt stor effekt.

Varför inte?

Annons
X

– Inflationstrycket hålls också tillbaka av att samhället digitaliseras i allt snabbare takt och omfattning.

Anna Felländers resonemang om digitalisering tar sin grund i att vi är i en början av en ny teknologisk era, där nästan alla sektorer påverkas. Nu skördas de frön som såddes under it-revolutionen vid milleniumskiftet, säger hon.

– Under it-eran fanns inte den teknologiska mognaden och inte beteendemognaden hos människor. Nu kopplar vi ihop tjänster med den digitala världen. Ta ett bankärende som exempel. Det finns få i den yngre generationen som tänker på att det är ett fysiskt möte, det är något man gör på internet.

När datorer, läsplattor och smarta telefoner används för att konsumera varor och tjänster pressas också priserna och på så sätt inflationen. Det handlar både om att konsumenter enklare kan jämföra priserna men också om att det är möjligt att handla både från svenska och utländska sajter. Eftersom svenskarna är snabba på att hoppa på nya trender går utvecklingen fort här. Vissa sektorer har genomgått stora förändringar, som exempelvis musik- och nyhetsbranschen.

– Ta Spotify som exempel. Du betalar ett fast pris per månad och lyssnar sedan hur mycket du vill. Priset per låt faller alltså ju mer du lyssnar. Det är också billigare att läsa en tidning på nätet än att prenumerera på pappersversionen.

För företagen innebär det också att de kan rikta sin marknadsföring ännu mer direkt mot potentiella kunder, till lägre kostnader än tidigare. När mellanhänder slopas och möts också utbud och efterfrågan på ett effektivare sätt. För det är inte bara varupriser som påverkas utan också tjänstesektorn säger Anna Felländer.

– Tjänstesektorn har tidigare varit relativt stängd från yttre konkurrenstryck. Nu konkurrerar Netflix med den lokala videobutiken men också med TV-kanaler. Det ökar konkurrensen och pressar priserna nedåt.

Enligt Anna Felländer är det alltså många faktorer som pressar inflationen just nu. Men även om konsumenterna upplever att de kan köpa en vara eller tjänst effektivare och till högre kvalitet än tidigare så syns inte det i statistiken från SCB eftersom produktivitetsvinsterna av digitaliseringen inte fångas upp. Att det inte syns i statistiken innebär också att politiskt nödvändiga reformer dröjer varnar hon.

– Det kommer att krävas reformer av utbildningssystemet för att de nya tjänsteföretagen ska hitta människor med rätt kunskapsnivå. Annars är risken att det blir brist på högutbildad arbetskraft och en så kallad teknologisk arbetslöshet i andra branscher. Det är en utmaning både för finans- och penningpolitiken.
 

Louise Andrén Meiton

Annons
Annons
X

Anna Felländer, tf chefsekonom Swedbank.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X