”Felaktigheter om Malmö högskola”

Två Lundaprofessorer framför svepande resonemang och ­direkta felaktigheter om Malmö högskola som en flumskola. Alla universitet behöver inte se likadana ut och Malmö högskola och Lunds universitet kompletterar varandra, skriver Kerstin Tham, rektor för Malmö högskola, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Kerstin Tham, rektor för Malmö högskola.

Foto: Emil Langvad/TT
Annons

Lundaprofessorerna Mats Alvesson och Erik J Olsson kritiserar på SvD Debatt 19/8 beslutet att ge Malmö högskola universitetsstatus från den 1 januari 2018. Även vissa nyare universitet bör få sin universitetsstatus omprövad, menar de. De förespråkar en uppdelning ­mellan forskningsinriktade spets­universitet och högskolor som ska sköta grundutbildningen.

Alvesson och Olsson företräder en gammaldags, traditionell syn på universitetens roll. Jag menar tvärtom att ett berikande samband mellan forskning och utbildning är en nödvändig förut­sättning för hög kvalitet i både utbildning och forskning vid svenska universitet och högskolor. En uppdelning skulle innebära att studenter vid högskolor skulle få en sämre kvalitet och forskningsanknytning i sin utbildning än studenter vid universitet. Dessutom skulle basen för rekrytering till forskarutbildning och forskning reduceras.

Annons
Annons
Annons