Annons
X
Annons
X

”Felaktig reklam om värdet av att byta fönster”

Det finns många skäl att bevara och energi­effektivisera gamla fönster i stället för att byta till nya. Men elefanten i rummet är att vi byter till fönster som måste bytas om och om igen, skriver Beatrice Sundberg från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Stephan Fickler från Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Tyvärr är det mer regel än undantag att hus med utbytesfönster förlorar sin själ, skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler.
Tyvärr är det mer regel än undantag att hus med utbytesfönster förlorar sin själ, skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler. Foto: Ulla Skoog

DEBATT | BYGGNADSVÅRD

De enda som blir glada av att vi byter fönster är just fönsterbytarna eftersom det ger klirr i kassan.

Företag som marknadsför fönsterbyten använder felaktig och vilseledande information i sin marknadsföring. Dessutom redogör de inte för de påtagliga miljö­belastningarna det innebär att byta fönster med jämna intervaller i stället för att underhålla långsiktigt. Vi har bara ett jordklot och därför måste vi vara sparsamma med våra resurser. Byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen väljer här att bemöta argument från ett av de stora fönsterbytarföretagen som i sin reklam vill ge tips till husägarna för när det är dags att byta fönster:

1. Fönstren är rötskadade, gamla eller trasiga.

Annons
X

”Det svenska klimatet sliter hårt på husets fönster. Gör en genomgång på husets fönster och kolla upp om de är trasiga eller rötskadade. Man brukar även säga att gamla fönster har en livslängd på ungefär 30 år. Något som också påverkar fönstrets livslängd är dess placering.”

Fel. Det finns gott om exempel på gamla fönster som har hållit i hundratals år och som fortfarande är i bra skick. Om de inte är i bra skick går de att laga. Argumentet utgår från att inget underhåll sker på fönster. Däremot stämmer påståendet för de utbytesfönster med glaskassetter och bågar och karmar i plast eller aluminium som marknadsförs i reklamen. De går nämligen inte att underhålla så deras livslängd blir inte längre än 25–30 år. Företagsekonomiskt är det ju smart att kratta manegen för framtida fönster­byten men det sker på bekostnad av miljön.

Det är riktigt att fönster i olika väderstreck åldras i olika takt. Därför kan man välja att bara renovera de mest utsatta fönstren när behov finns eller i värsta fall låta tillverka en kopia på ett snickeri. Att bara byta ut vissa fönster till moderna standardfönster ser oftast inte klokt ut och att byta samtliga fönster är dyrt och onödigt. 

2. Fönstren är kalla/dragiga och kallt golv.

”Om temperaturen i huset har börjat sjunka och golvet känns kallare än tidigare kan det bero på värmen i huset läcker ut genom fönstren. Normalt brukar man räkna med att 35 procent av värmen som läcker ut ur huset gör det genom just fönstren.”

Missvisande. Det beror helt och hållet på husets klimat­skal i övrigt. Om huset är väl isolerat och har låg energiförbrukning är fönstrens energiförluster kvantitativt också lägre. Fönster har alltid en mycket sämre isolering än det övriga klimatskalet. I de fall då upplevelsen av drag och kalla golv inte beror på brister i värmesystemet eller luft i bjälklagsisolering kan det vara aktuellt att underhålla fönstren och se över tätningslister. Samtidigt kan man passa på att sätta in lågemissionsglas i innerbågen för bättre energi­hushållning. Det förändrar inte husets exteriöra utseende nämnvärt och möjliggör fortsatt långsiktigt underhåll.

3. Fönstren är svåra att öppna och underhålls­arbetet tidskrävande.

”Om husets fönster är svåra att öppna kan det vara ett tecken på att det är dags att investera i nya fönster. Många av [företagets] olika fönstermodeller kräver väldigt lite underhåll – och är därför väldigt lättskötta och enkla att hålla rena.”

Fel. Bara för att fönstren är svåra att öppna innebär det inte att de är uttjänta. Oftast räcker det med en enkel justering eller att skruva fast gångjärnen ordent­ligt.

Ibland kan virket ha svällt på grund av dålig luftcirkulation mellan rutorna. Skälet är sannolikt att de har underhållits felaktigt, till exempel med plastfärg som inte kan släppa ut fukt eller tjocka färglager mellan bågarna. Åtgärden är en enkel justering så att luftspalten mellan bågarna återställs och i värsta fall skrapning och ommålning. Endast i undantagsfall måste del av bottenstycket bytas i det aktuella fönstret.

4. Höga energi- och uppvärmnings­kostnader.

”Gamla fönster kan vara riktiga energitjuvar – och här kan det definitivt finnas pengar att spara. Ett fönsterbyte kan vid en första anblick kännas som en dyr historia, men med tiden kan det i stället visa sig att man sparar mycket pengar genom att byta fönster. Framför allt om man planerar att sälja sitt hus medför ett fönsterbyte att det framtida värdet på huset ökar.”

Fel. Enligt Energi- & klimatrådgivningens faktablad tar det 32–36 år att räkna hem investeringskostnaden för fönsterbyte i energibesparing. Men eftersom fönstren måste bytas igen efter 25–30 år så räknar man aldrig hem investeringen och miljön belastas med ständiga fönsterbyten.

I jämförelse tar det enligt samma källa 9–18 år att räkna hem byte till lågemissionsglas i innerbågen. Då håller fönstren med mindre underhåll (byte av löst kitt, oljning eller målning vid behov på utsatta ställen) under mycket lång tid.

Utbytesfönstret får ett U-värde runt 1–1,3 och fönstret med LE-glas i innerbågen runt 1,9. Men sett till  husets totala energiförbrukning är skillnaden i Energi­myndighetens ”genomsnittshus” marginell, bara 4–8 procent. 

Alltså är det varken bättre för privatekonomin ­eller vår gemensamma miljö att byta fönster.

5. Estetiska skäl.

”Om man har beslutat sig för att byta fönster så är det viktigt att tänka på husets utseende och design. Det nya fönstret ska helt enkelt passa in i husets stil och arkitektur och inte skära sig med det befintliga ut­seendet. I dag finns det ett gediget utbud av fönster på marknaden, och det kan vara svårt att veta vilket fönster som passar just ditt hus. [Företaget] har ett stort ­utbud av fönster och kan med sin expertis ­hjälpa sina kunder att välja det fönster som passar just dem.”

Vad tycker ni själva? Undersökningar visar att byggnader med bevarat originalmaterial i väl underhållet skick betingar de högsta försäljningspriserna. Utbytes­fönstren är industritillverkade och saknar de estetiska och hantverksmässiga kvalitéer som äldre fönster har – oregelbundna fönsterglas, smäckra spröjsar, bågar och karmar i kvalitetsvirke med elegant profilering. Tyvärr är det mer regel än undantag att hus med utbytesfönster förlorar sin själ genom klumpiga dimensioner, små ljusinsläpp, livlösa och mörka glas samt ett mindre smickrande åldrande.

Sammantaget vinner att bevara och underhålla de gamla fönstren matchen mot att byta. De enda som blir glada av att vi byter fönster är just fönster­bytarna eftersom det ger klirr i kassan. Men om vi menar allvar med att ställa om till ett hållbart samhälle måste resursslöseriet och den onödiga miljöbelastningen upphöra. I ett hållbart samhälle är det också viktigt med arbetstillfällen över hela landet och just underhållsarbeten på fönster kan erbjuda regelbundna uppdrag för den lokale snickaren, målaren eller fönsterhantverkaren. Och det är arbeten som även passar dem som inte har perfekta språk­kun­skaper.

Beatrice Sundberg

ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Stephan Fickler

verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen

Annons
Annons
X

Tyvärr är det mer regel än undantag att hus med utbytesfönster förlorar sin själ, skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler.

Foto: Ulla Skoog Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X