”Fel väg för EU att kopiera Kinas modell”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efter ett videomöte mellan ledare för EU och Kina i september 2020.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efter ett videomöte mellan ledare för EU och Kina i september 2020. Foto: Yves Herman/TT

Det vore kontraproduktivt och olyckligt om EU, i syfte att bemöta en tilltagande global konkurrens, försöker kopiera den kinesiska tillväxtmodellen. Det skriver Mats Kinnwall och Joel Jonsson, Teknikföretagen.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbilder
Annons

EU är just nu i ett formativt skede. Flera aktuella frågor avgör inriktningen på EU:s fortsatta utveckling. Med Storbritanniens utträde ur EU har Sverige tappat en viktig allierad och tongivande röst för att värna konkurrens på en öppen marknad, inom unionen och globalt.

EU:s inre marknad är svensk industris hemmamarknad och grunden för industrins globala konkurrenskraft. Tongivande industrinationer som Tyskland och Frankrike driver nu den politiska utvecklingen mot en ökad statlig intervention i den europeiska ekonomin på ett flertal områden, med syftet att främja innovation och global konkurrens­kraft. Ett exempel är utvecklingen inom EU:s industripolitik, där EU-kommissionen i den nya industristrategin som lanserades i mars 2020 meddelade att man avser att revidera EU:s konkurrens- och statsstödsregler under 2021.

Annons
Annons
Annons