X
Annons
X

Fel väg att gå att begränsa flexibiliteten

Britta Lejon (ST) skriver att Sverige måste ändra reglerna för visstidsanställningar för att följa EU:s lagstiftning (
Brännpunkt 26/4). Jag håller inte med. EU-kommissionens kritik baseras på teoretiska resonemang om hur anställningar kan staplas på varandra, men bortser från stora delar av skyddet i las. Det finns ingen motsättning mellan den svenska lagen och EU-rätten.

Den ekonomiska krisen har kopplat ett hårt grepp kring stora delar av världen. Sverige har tack vare goda statsfinanser klarat sig bättre än många andra länder, men står likväl inför betydande prövningar och utmaningar. Det ställer krav på arbetsmarknadens flexibilitet. För att arbetsplatser ska kunna anpassa sina verksamheter till nya förutsättningar, såväl bättre som sämre, är det viktigt att de har möjligheter att anställa personer tidsbegränsat.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X