Fel utgångsläge att män inte har utretts

Regeringen tillsätter en jämställdhetsutredning med fokus på män. Att män hittills inte varit föremål för forskning och jämställdhetspolitiska initiativ är dock en felaktig uppfattning. Inom forskningen finns omfattande kunskaper om mäns liv och erfarenheter av ojämställdhet skriver forskarna Linn Sandberg, Tanja Joelsson, Jeff Hearn och Ulf Mellström.

Under strecket
Publicerad
Annons

I fredags (28/9) annonserade regeringen att den tillsätter en ny jämställdhetsutredning med fokus på män. Som forskare om män och maskuliniteter välkomnar vi detta initiativ. Vi vänder oss dock starkt mot bilden av att det saknas forskning och kunskap om hur män påverkas av samhällets ojämställdhet.

I forskning som genomförts med stöd av Vetenskapsrådet har vi mellan åren 2008 och 2012 gått igenom den svenska forskningen kring män och maskuliniteter. Våra genomgångar visar tydligt att maskulinitetsforskning är ett starkt och etablerat fält inom svensk genusforskning. Professor Lars Jalmert har sedan 30 år tillbaka studerat och debatterat svenska män och deras relation till jämställdhet. 2005 tillsattes en speciell professur vid Tema Genus i Linköping med inriktning mot forskning om män och som för närvarande innehas av Jeff Hearn. Sedan 2006 finns den nordiska maskulinitetsforskningstidskriften Norma, vars redaktörer är baserade i Sverige. Den svenska forskningen är starkt förankrad och i dialog med internationell forskning kring män och har sett återkommande besök av internationellt erkända forskare på fältet.

Annons
Annons
Annons