Annons

”Fel, SKL – vi beskattar inte utan stöd i lagen”

Katrin Westling Palm och Gunilla Hedwall, Skatteverket.
Katrin Westling Palm och Gunilla Hedwall, Skatteverket. Foto: Sara Burman

Att det finns aktörer som anser att rättsläget till någon del är oklart är inte skäl nog för att Skatteverket ska avstå från att fatta beslut om beskattning. Det skriver Skatteverkets Katrin Westling Palm och Gunilla Hedwall i en replik till Anders Knape, SKL.

Under strecket
Publicerad

Skatteverkets uppdrag är att se till att alla betalar rätt skatt, varken för mycket eller för lite. För att kunna uppfylla uppdraget tolkar Skatteverket gällande lag och tillämpar domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

I fallet som Anders Knape skriver om, som gäller momspliktig uthyrning av vårdpersonal, är det inte fråga om nya regler utan det handlar om tolkning av gällande lagstiftning. Högsta förvaltningsdomstolen har tydliggjort hur tolkningen ska göras utifrån EU-rätten oberoende av vad som anges i förarbeten till lagen.

Annons
Annons
Annons