”Fel om betydelsen av koldioxidskatten”

Per Kågeson
Per Kågeson Foto: Privat

Forskare bör vara försiktiga med att publicera artiklar i ämnen som de inte behärskar. Nu bidrar Johan Rockström med flera bara till bilden av det självgoda Sverige, skriver Per Kågeson i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Johan Rockström med flera hävdar att den höga svenska koldioxidskatten haft stor betydelse för att minska utsläppen, men de anför inga bevis som stöd för sitt påstående. Frågan är vetenskapligt inte särskilt väl studerad, men i en jämförande ekonometrisk analys kom två forskare 2011 fram till att den svenska skatten inte har haft någon statistisk signifikant effekt på utsläppen. Detta förklarar de med att verkan av skatten försvagas av de undantag och nedsättningar som ges för vissa sektorer (Lin, B., & Li, X., ”The effect of carbon tax on per capita CO2 emissions.” Energy Policy, 39, 5137-5146).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons