Annons

”Fel när offentlig sektor konkurrerar ut företag”

Det behövs en skärpning av Konkurrensverkets KOS-regler (konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet), skriver debattörerna.
Det behövs en skärpning av Konkurrensverkets KOS-regler (konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet), skriver debattörerna. Foto: Tomas Oneborg

Politiker och tjänstemän på såväl kommunal som statlig nivå måste inse att den osunda konkurrensen från det offentliga försämrar företagsklimatet i vårt land, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, Almega och IT&Telekomföretagen.

Under strecket
Publicerad

I Sverige finns mängder av kommunala och statliga företag. Gym, statliga tvätterier eller konsultföretag som konkurrerar med det privata näringslivet och som i grunden finansieras med skattemedel. Mer än vart fjärde företag i Sverige möter konkurrens från det offentliga, det vill säga från en aktör till vilken de själva direkt eller indirekt betalar skatt. Just därför finns det sedan 2010 regler i konkurrenslagen som ska förhindra osund konkurrens. Reglerna kallas för KOS, ”konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet”. Ytterst kan Konkurrensverket ta en kommun, landsting eller myndighet som begår överträdelse mot KOS-reglerna till domstol och tvinga dem att ändra sin verksamhet eller inriktning. I några fall har det varit tillräckligt att Konkurrensverket har hört av sig för att få en snedvridning av konkurrensen att upphöra.

Dessa regler är mycket viktiga för företagen och för konkurrenskraften i stort. Men när vi ser resultaten från de snart nio åren med KOS-regler finns det mer att önska. Konkurrensverket har valt att gå vidare med för få ärenden och i de fall ett ärende gått ända till domstolen har processerna tagit alldeles för lång tid. Det ställs dessutom extremt höga krav från domstolen på vilka bevis Konkurrensverket måste lägga fram. Vi måste hitta tillbaka till grundsyftet med lagen, att snabbt lösa en konflikt mellan det offentliga och det privata.

Annons
Annons
Annons