Annons

”Fel med statligt bredbandsbolag”

Regeringen tycks ge Teracom carte blanche för att ­bedriva telekom- och it-verksamhet helt utanför sitt samhälls­uppdrag. I stället bör bolaget avvecklas och den samhällsviktiga ­radio- och tv-infrastrukturen överföras till ett affärsdrivande verk, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström.

Under strecket
Publicerad

I dag ser endast en femtedel av hushållen tv via det digitala marknätet. Tv-bolagen börjar anpassa sig till växande online-plattformar på bekostnad av ett minskande linjärt tv-tittande, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström. Kaknästornet i Stockholm är centrum för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige.

Foto: Andreas H Nilsson Bild 1 av 2

Gunnar Bergvall och Christer Hederström

Foto: Privat Bild 2 av 2

I dag ser endast en femtedel av hushållen tv via det digitala marknätet. Tv-bolagen börjar anpassa sig till växande online-plattformar på bekostnad av ett minskande linjärt tv-tittande, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström. Kaknästornet i Stockholm är centrum för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige.

Foto: Andreas H Nilsson Bild 1 av 1
I dag ser endast en femtedel av hushållen tv via det digitala marknätet. Tv-bolagen börjar anpassa sig till växande online-plattformar på bekostnad av ett minskande linjärt tv-tittande, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström. Kaknästornet i Stockholm är centrum för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige.
I dag ser endast en femtedel av hushållen tv via det digitala marknätet. Tv-bolagen börjar anpassa sig till växande online-plattformar på bekostnad av ett minskande linjärt tv-tittande, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström. Kaknästornet i Stockholm är centrum för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige. Foto: Andreas H Nilsson

Statligt ägda Teracom AB har ett samhällsuppdrag att ansvara för drift av marknäten för radio och tv i Sverige. Detta omfattar i dag cirka en tredjedel av bolagets omsättning. Övrig verksamhet, bland annat betal-tv och telekomtjänster liksom verksamhet utanför Sverige, ligger utanför detta uppdrag. Denna förändring är ett uttryck för ”mission creep” där en ambitiös företagsledning fått fria händer att ut­veckla företaget utanför de ursprungliga ramarna. 

Annons
Annons
Annons