Annons

”Fel att utgå från att biltrafiken ska öka”

Hammarby sjöstad i Stockholm, sedd från ovan.
Hammarby sjöstad i Stockholm, sedd från ovan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dagens planering för infrastruktur utgår ifrån att vägtrafiken ska öka. Det strider mot riksdagens klimatmål och leder till överinvesteringar i vägprojekt, som i sin tur genererar mer biltrafik. Det skriver Anders Roth, Svenska Miljöinstitutet.

Under strecket
SvD
Publicerad

Anders Roth.

Foto: Pressbild

Inom kort kommer regeringen med förnyade direktiv till Trafikverket om vilken infrastruktur vi bygger och underhåller mellan åren 2018–2029. Totalt handlar det om 622 miljarder kronor.

Idag utgår planeringen från Trafikverkets så kallade basprognos där biltrafiken generellt ska öka med 31 procent från 2014 till 2040 och ännu mer i storstadslänen. En sådan trafikökning krockar med riksdagens klimatmål att minska utsläppen med 70 procent till 2030. I Trafikverkets egna alternativa klimatscenarier behöver vägtrafiken i stället minska med 10–20 procent i städerna. Det finns starka klimatskäl till en kursändring. Att utgå från en prognos som säger att biltrafiken kommer att öka kraftigt gör att fler vägprojekt blir samhällsekonomiskt lönsamma. Vi riskerar därmed att överinvestera i vägprojekt samtidigt som en utbyggd vägkapacitet i och kring städerna ofta leder till ökad trafik. På lite längre sikt bidrar väginvesteringarna även till en mer utspridd bebyggelsestruktur som ökar transportbehoven ytterligare och försämrar konkurrenskraften för kollektivtrafik, gång och cykel.

Annons
Annons
Annons