Annons
X
Annons
X

Fel att tvinga kommuner att ta emot flyktingar

Många kommuner har öppet deklarerat att de inte längre har kapacitet nog att ta emot fler flyktingar. Då är det fel att tvinga fram ett mottagande, skriver Markus Wiechel (SD).

BRÄNNPUNKT | INVANDRINGSPOLITIK

För att diskussionen ska bli meningsfull måste vi våga prata om antalet flyktingar som kommer.
Markus Wiechel

För att hantera Sveriges misslyckade integration och ökande flyktingmottagande har Socialdemokraterna föreslagit tvångsplacering av nyanlända flyktingar i Sveriges kommuner. Miljöpartiet håller inte med utan vill istället att flyktingarna fritt ska få bosätta sig där de vill.

Sverigedemokraterna ser positivt till att hitta nya lösningar för Sveriges invandringspolitik, men att förbise kommunernas uppfattning och inte lyssna till kommuninvånarna vore en felaktig väg att gå. Kommuninvånarna måste få vara delaktiga i beslutsprocessen.

Annons
X

Sverige har en lång tradition av kommunalt självbestämmande. Det är viktigt att kommunerna själva får möjligheten att vara inblandade i sina inre angelägenheter för att kunna förvalta ett väl fungerande samhälle på lokal och regional nivå. För oss är det centralt att ta hänsyn till vad vanligt folk tycker när beslut görs som påverkar medborgare lokalt. Vi motsätter oss därför regeringens tafatta försök att kringgå medborgarnas vilja för att fortsätta kunna bedriva en ansvarslös invandringspolitik.

Många kommuner har öppet deklarerat att de inte längre har kapacitet nog att ta emot fler flyktingar. Att det inte finns boende, utrymme för skolgång, resurser i vården eller att kommunen helt enkelt inte har råd. Trots dessa signaler insisterar regeringen fortsatt på ett ökat flyktingmottagande. De kommuner som vägrar vill regeringen tvinga.

Vi måste ta denna situation på allvar. Det är inte hållbart att tvinga på svenska kommuner ett flyktingmottagande som inte går att hantera. För att diskussionen ska bli meningsfull måste vi våga prata om antalet flyktingar som kommer.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Flyktingpolitiken måste bli mer effektiv. Genom att istället rikta resurserna till krisområdenas närhet kan vi nå de allra mest nödlidande och hjälpa betydligt fler. På så sätt kan vi avlasta Sveriges kommuner och hjälpa fler flyktingar på samma gång. De kvotflyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention ska endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de faror man flytt ifrån varar. På så sätt kan flyktingströmmen till Sverige bli hanterbar.

  Att Socialdemokraterna motiverar tvångsplaceringen av nyanlända med en minskad koncentration av invandrare i så kallade ”utanförskapsområden”, tyder på en ovilja att förstå att kvantiteten flyktingar som Sverige tar emot har betydelse. Att antalet utanförskapsområden brett ut sig beror på en alltför för hög invandring som inte varit hanterbar.

  Kommunerna går redan på knäna och står handfallna inför regeringens politik. Att regeringen tar så lätt på kommunernas självbestämmande är beklagligt. Kommuninvånarna har rätt att vara delaktiga i beslutprocessen. Sveriges kommunala självstyre är viktigt och det vore synd om regeringen inte tog det på allvar.

  MARKUS WIECHEL (SD)

  riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson

  Mer debatt om invandring:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X