Annons
X
Annons
X

”Fel att tvinga fram stora regioner”

Vi uppmanar civilminister Ardalan Shekarabi att förändra utgångsläget när det gäller större regioner. Dessa kan inte tvingas fram, utan istället bör frihet ges att låta slagkraftiga regioner få växa fram underifrån, skriver flera politiska företrädare från både M, S och C från Halland.

Foto: Ola Torkelsson

DEBATT | REGIONER

Regeringens två förhandlingspersoner besöker sedan några månader Sveriges alla län och regioner. Uppdraget är att, efter genomförd turné, ”lämna förslag som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting”. Den bärande idén är att stordrift och sammanslagningar med automatik leder till ökad effektivitet. När det gäller sjukvård, regional tillväxt och demokratiskt engagemang saknar detta stöd i forskning och praktisk erfarenhet.

Vi uppmanar därför civilminister Ardalan Shekarabi och regeringen att byta fokus. Regioner med enhetligt ansvar i hela landet är önskvärt, men det finns inga skäl att tvinga fram storregioner. Slagkraftiga regioner växer fram underifrån.

Tidigare har såväl regeringen Persson som regeringen Reinfeldt avvisat förslag om att dela in Sverige i ett litet antal storregioner. Vi menar att de gjorde rätt – det saknas belägg för att ett fåtal storregioner skulle vara lösningen på Sveriges framtida utmaningar.

Annons
X

Samtidigt är vi positiva till att Sverige regionaliseras och att styrning och ansvar blir lika i hela landet. Att föra över det regionala utvecklingsansvaret till regioner med direktvalda politiska församlingar skapar bättre förutsättningar för samverkan på olika nivåer. Det är positivt att ett antal regioner bildats på egna initiativ, bland annat Halland och Gotland. Så sent som 2015 blev även Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland Härjedalen regioner.

Trots denna utveckling har regeringen blåst nytt liv i den så kallade Ansvarskommittén, en regionutredning med nära tio år på nacken som föreslog att Sverige ska delas in i ett fåtal storregioner. Vi ger här vår syn på de huvudskäl som brukar anföras för en sådan reform.

1. Möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Sjukvården står inför stora utmaningar. Samtidigt är det viktigt att veta att svensk sjukvård ligger i topp både vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet. Det visar SKL:s senaste jämförelse av sjukvården i EU15 exklusive Grekland, plus Norge och USA.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ansvarskommittén menade att varje region bör ha ett eget regionsjukhus, eller institutionaliserad samverkan med en region som har det. Idén har passerat bäst före-datum. Vårdens mest kostsamma och komplicerade åtgärder koncentreras i dag till ett fåtal sjukhus och även de största regionerna/landstingen behöver i dag samarbeta över gränserna.

  Sverige har vård i världsklass och jämförelser visar att Jönköping, Kalmar, Östergötland och Halland har den bästa vården i Sverige – inte storregionerna. Det finns inga belägg för att vårdkvalitet, patientsäkerhet eller effektivitetsgrad skulle öka med stora landsting/regioner.

  2. Starkare och jämnare regional utvecklingskraft. Att stora regioner är bra för tillväxten är ett vanligt argument i debatten. Ansvarskommittén ansåg att en region bör ha ett invånarantal på 1-2 miljoner. Men granskar man den ekonomiska utvecklingen i Sveriges län för perioden 2000-2012 finner man inget samband alls mellan regional folkmängd och tillväxttakt.

  3. Förstärkt regional demokrati. Vi är bekymrade över att regeringen handskas så lättvindigt med frågan om hur den demokratiska legitimiteten skulle påverkas av nya storregioner. Tilltro till det politiska systemet, och en regions tillväxtbetingelser, vilar på ett socialt kapital som innefattar identifikation och känslan av samhörighet. Det förutsätter verkliga relationer; att politikerna faktiskt träffar medborgare, näringsliv och civilsamhälle. Den tänkta regionreformen ökar avståndet mellan folkvalda och invånare.

  Sveriges tre mest folkrika landsting och regioner låg alla i botten för deltagande i valet till region- och landstingsfullmäktige 2014. Region Halland hade landets högsta valdeltagande, tätt följt av Uppsala och Blekinge.

  4. Bättre samverkan mellan stat och region. Ansvarskommittén menade att indelningen av vissa statliga myndigheter ska vara styrande för regionindelningen. Vi vill vända på logiken. Den regionala indelningen bör skapa bästa möjliga förutsättningar för regional och nationell utvecklingskraft, god hälso- och sjukvård och stark regional demokrati. Statliga myndigheter som riktar sin verksamhet till invånarna bör i sin tur indelas utifrån den regionala kartan. Indelningen kan omfatta en eller flera regioner, men den bör inte skära igenom dem. Fokus i samhällsbyggandet måste vara att skapa strukturer som ger mervärde för invånarna.

  Halland har djupa historiska rötter som landskap men som region är vi ung. Vi vill fortsätta vårt påbörjade utvecklingsarbete med bibehållet regionalt mandat, i kontinuerligt samspel och utbyte med vår omvärld. Många vill gå samma väg – bara under fjolåret bildades sex nya regioner som alla vill axla ett större ansvar för sin egen och hela Sveriges långsiktiga utveckling.

  Vi stöttar till hundra procent civilminister Ardalan Shekarabi och regeringen i ambitionen att fler län och landsting ska bli regioner. Denna utveckling pågår redan, utan statliga tvångsåtgärder. Slagkraftiga regioner måste inte vara stora regioner!

  Mats Eriksson (M)

  ordförande regionstyrelsen, Region Halland

  Stefan Bengtsson (C)

  förste vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland

  Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

  andra vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland

  Dag Hultefors (M)

  regionstyrelsens arbetsutskott, Region Halland

  Per Stané Persson (S)

  regionstyrelsens arbetsutskott, Region Halland

  Elisabet Babic (M)

  kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun

  Kjell Henriksson (S)

  oppositionsråd Laholms kommun

  Carl Fredrik Graf (M)

  kommunstyrelsen ordförande Halmstads kommun

  Anders Rosén (S)

  oppositionsråd Halmstads kommun

  Mari-Louise Wernersson (C)

  kommunstyrelsen ordförande Falkenbergs kommun

  Per Svensson (S)

  oppositionsråd Falkenbergs kommun

  Ronny Löfquist (S)

  kommunstyrelsen ordförande Hylte kommun

  Henrik Erlingson (C)

  oppositionsråd Hylte kommun

  **Ann-Charlotte Stenkil (M)
  **
  kommunstyrelsens ordförande Varbergs kommun

  Jana Nilsson (S)

  oppositionsråd Varbergs kommun

  Hans Forsberg (M)

  kommunstyrelsen ordförande Kungsbacka kommun

  Eva Borg (S)

  oppositionsråd Kungsbacka kommun

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Ola Torkelsson Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X